Hop til indhold

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser 2022 bliver ikke helt, som den plejer. Det er alle folketingets partier blevet enige om.

Der vil fortsat, som normalt, være opgaver i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi i optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser. Bedømmelsesgrundlaget justeres imidlertid, så det kun er de tre fag, som ansøgeren klarer sig bedst i, der afgør, om ansøgeren består optagelsesprøven. 

Derudover justeres bestå-kravene, så man i 2022 skal have mindst 60 point for optagelse på de treårige uddannelser og 45 point for optagelse på hf, i stedet for de sædvanlige mindst 80 point til optagelse på de treårige uddannelser og 60 point til optagelse på hf.

Ændringen af optagelsesprøven skal ses i lyset af ændringerne af sommerens prøver for afgangselever i grundskolen, som Folketingets partier indgik aftale om den 25. februar 2022.