Hop til indhold

Flest unge ønsker at starte på en gymnasial uddannelse og flere starter i 10. klasse, når de forlader grundskolen.

Det viser søgetallene for de elever, som færdiggør 9. og 10. klasse i grundskolen til sommer.

I alt forlader knap 66.000 elever grundskolen. 72 procent af dem søger ind på en gymnasial uddannelse, mens 20 procent søger en erhvervsuddannelse. De resterende ønsker enten at starte på den forberedende grunduddannelse (FGU), den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) eller søger væk fra uddannelsessystemet.

Dermed er der fortsat langt til målet om, at 25 procent af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Kun Region Nordjylland opfylder på nuværende tidspunkt målet. Her søger 25,6 procent af de unge en erhvervsuddannelse. Det samme gør sig gældende for kun 13,4 procent af de unge i Region Hovedstaden.

”Vi er desværre langt fra at nå målet om flere faglærte og det kommer til at koste vores samfund rigtig dyrt. Ikke mindst hvis vi skal lykkes med den ambitiøse grønne omstilling. Jeg tror vi skal se nærmere på folkeskolen, hvis vi skal vende udviklingen. Jeg kan godt forstå, at de unge ikke vælger erhvervsuddannelserne, for de bliver stort set ikke præsenteret for andet end teoretiske fag i folkeskolen. Vi skal gøre det mere trygt at vælge en erhvervsuddannelse, blandt andet ved at gøre folkeskolefagene mere praksisorienterede og vi skal også se på, om der skal være flere praktiske fag i skolen,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Overordnet set er søgemønstrene for de elever, der færdiggør grundskolen i 2022, det samme som i de foregående tre år.

Fakta: Sådan søger de unge

Erhvervsuddannelser
 • 20 procent af de unge har søgt en erhvervsuddannelse. Det er på niveau med 2020 og 2021.
 • Ingen regioner har endnu nået den politiske målsætning om, at 30 procent af eleverne skal søge en erhvervsuddannelse i 2025.
 • De regionale forskelle svinger mellem 13,4 og 25,6 procent.
Gymnasiale uddannelser
 • 71,6 procent af de unge har søgt en gymnasial uddannelse. Det er lidt færre end i 2021.
 • Langt de fleste (58,8 procent) søger en stx. Det er en lille stigning siden 2021, mens søgningen til htx falder med 1,2 procentpoint til 8,8 procent.
 • Søgningen til hhx og hf er på niveau med 2021.
10. klasse
 • Lidt over halvdelen af eleverne i 9. klasse søger om at starte i 10. klasse. Det er en stigning på ét procentpoint fra 2021 og fire procentpoint siden 2020.
 • Af dem, der ønsker at starte i 10. klase, ønsker næsten to ud af tre at starte på efterskole.
Andre nøgletal
 • Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparate til enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, er faldet fra 88,7 procent i 2021 til 86,9 procent i 2022. Der er tale om et fald på både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.
 • 5,5 procent af de unge søger efter grundskolen væk fra uddannelsessystemet, fx med henblik på højskole- eller udlandsophold, værnepligt, frivilligt arbejde eller anden aktivitet.
 • 1,8 procent af de unge har søgt den forberedende grunduddannelse (FGU).