Hop til indhold

Sundhedsmyndighederne vurderer, at der på nuværende tidspunkt er kontrol med COVID-19-epidemien i Danmark med vigende smittetal og lave og stabile indlæggelsestal. Derfor lempes der på, hvornår der testes for COVID-19. Det betyder blandt andet, at der ikke længere skal opspores nære eller øvrige kontakter til personer med COVID-19. Der vil derfor ikke fremadrettet være en opfordring til test af for eksempel børn på en stue eller elever i en klasse, hvor der er konstateret smittetilfælde.

Som følge af dette ophører ordningen med selvtest samt værnemidler i dagtilbud, grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser fra dags dato. 

Der kan læses mere om Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om kontaktopsporing.