Hop til indhold

Hvad betyder forskellige karakter- og bedømmelsesformer for elevernes motivation og trivsel? Det er noget af det, som skal undersøges med et nyt forsøg, som Børne- og Undervisningsministeriet nu sætter i gang.

Interesserede skoler kan være med til at udvikle og pilotafprøve tre nye muligheder inden for karaktergivning og bedømmelse:

  • Standpunktskarakterer i arbejdsindsats
  • Standpunktskarakter i ’orden og adfærd’
  • Karakterfrihed og skriftlig formativ feedback

I løbet af skoleåret 2022/2023 vil skolerne deltage i forskellige udviklingsaktiviteter sammen med STUKs læringskonsulenter. Her kan skolerne få indflydelse på den nye tilgang til karaktergivning og bedømmelse, som et større antal skoler derefter kan afprøve fra sommeren 2023 og to år frem.

Læs mere om den politiske aftale bag forsøgsprogrammet.

Tilmelding

Tilmelding til pilot- og udviklingsfasen foregår på udviklingsprojekter om en ny karakter- og bedømmelsespraksis, hvor der også kan findes flere informationer om forsøget, herunder vilkår for deltagelse. Hver skole vil kun kunne deltage i udviklingen af ét af de tre forsøg.