Hop til indhold

Partierne bag aftalen er enige om, at transporttiden – i stedet for lodtrækning – bliver afgørende for, hvilket gymnasium de unge bliver optaget på i de såkaldte fordelingszoner omkring de større byer. Dermed får man større chance for at få en plads på det lokale gymnasium.

Samtidigt nedsættes den maksimale transporttid for ansøgere, som ikke får plads på en af deres fire prioriteter fra 60 til højst 45 minutter. Derfor er der med den nye aftale flere, der får kort vej til deres uddannelse end med de regler, der har været gældende de seneste mange år, og som var gældende i den tidligere aftale.

De unge, som ikke har fået plads på et af de fire ansøgte gymnasier, får plads på den nærmeste skole med ledig kapacitet. Hvis der ikke er ledig plads til ansøgeren på en skole inden for 45 minutters transporttid, kan regionen hæve kapaciteten på den eller de skoler, hvor ansøgeren vil få kortest transporttid.

Den lavere transporttid er et af hovedelementerne i en justering af den aftale om elevfordeling på de gymnasiale uddannelser, som regeringen i juni 2021 indgik med en lang række af Folketingets partier. Bag tillægsaftalen om justeringerne står regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.

Aftalen om elevfordeling skal gøre op med den stigning, der har været i antallet af gymnasier med en skæv elevsammensætning samt hjælpe gymnasier i yderområderne, som er presset af faldende elevtal.

”Vi har en god balanceret aftale, som både tager fat i problemerne med opdelte gymnasier i byerne og med de udfordringer, der er for landgymnasier, der er truet på eksistensen af små ungdomsårgange. Nu har vi gjort aftalen endnu bedre ved at indføre en maksimal transporttid, så de unge skal bruge mindre tid i bussen end i dag,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.”

“Det er enormt vigtigt, at vi sikrer levedygtige og gode gymnasier i hele landet i fremtiden. Det gør vi med elevfordelingsaftalen. Men det er også vigtigt, at man har mulighed for at gå på sit lokale gymnasium, og at det er gennemskueligt for fremtidige elever, hvor man kan gå i gymnasiet. Derfor er jeg glad for, at vi nu ændre aftalen, så vi får et stærkt nærhedsprincip ind og erstatter lodtrækningskriteriet med transporttid,” siger Astrid Carøe, uddannelsesordfører for Socialistisk Folkeparti.

”For Radikale Venstre har det været afgørende at få et nærhedsprincip ind i aftalen om elevfordeling og få lodtrækningen ud af aftalen. Det er lykkedes, og vi står nu med en aftale, som løser den grundlæggende udfordring, vi gik ind i den for at tage hånd om. Nemlig at vi i hele landet har stærke og levedygtige gymnasier, som afspejler lokalsamfundet. Samtidigt har vi sikret, at man ikke imod sit ønske skal gå i gymnasiet langt væk fra, hvor man bor. Det giver mening, for det er hjerteblod for os, at vores unge trives og har gode uddannelsesmuligheder – også i fremtiden,” siger Anne Sophie Callesen, ungdomsuddannelsesordfører for Radikale Venstre.

”Aftalen om elevfordeling på landets gymnasier, som blev indgået sidste sommer, baner vej for en større mangfoldighed i elevsammensætning i de store byer og sikrer, at vi kan fastholde lokale gymnasier over hele landet i de kommende år. I Enhedslisten er vi derfor glade for, at det er lykkedes at fastholde aftalen, og med de aftalte justeringer sikrer vi endda, at mange elever får kortere transporttid både i forhold til den oprindelige aftale og de eksisterende regler” siger Jakob Sølvhøj, undervisningsordfører for Enhedslisten.

Overblik over tillægsaftalens elementer 

  • Lodtrækningselementet fjernes. I den oprindelige aftale var der lagt op til, at lodtrækning skulle bruges som fordelingskriterium i fordelingszonerne. Med justeringen af aftalen erstattes lodtrækning som fordelingskriterium af transporttid. Dermed får man større chance for at få en plads på det lokale gymnasium.
  • Den maksimale transporttid sænkes til 45 minutter hver vej i hele landet. I dag er den maksimale transporttid 60 minutter hver vej, hvilket også var en del af den oprindelige aftale. Hvis eleven selv ønsker et gymnasium længere væk, kan vedkommende fortsat få længere transporttid end 45 minutter. Det skønnes, at stx-elevernes transporttid i og omkring København, i Aarhus og i Odense falder. I den oprindelige aftale ville 7 procent af stx-eleverne i fordelingszoner få mellem 40 og 60 minutters transporttid. Det tal vil med den nye aftale falde til 3,5 procent.
  • Regionerne skal ved fordeling af ufordelte ansøgere først og fremmest lægge vægt på ansøgerens transporttid.