Hop til indhold

Antallet af 16-65-årige, der har et lavt færdighedsniveau i læsning og regning er faldet de seneste ti år. Der er dog fortsat et stort antal voksne i den arbejdsdygtige alder, der har lave læse- og regnefærdigheder.

Det er en af hovedkonklusionerne i Basic Skills Survey, som er udarbejdet af det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) for Børne- og Undervisningsministeriet i forlængelse af Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fra 2017.

Andelen af 16-65-årige med et lavt færdighedsniveau i læsning er siden 2012 faldet fra 16 procent til 13 procent. Samtidig er andelen af 16-65-årige med et lavt færdighedsniveau i regning faldet fra 14 procent til 11 procent.

Undersøgelsen viser også, at 16-65-åriges gennemsnitlige færdigheder i læsning og regning er steget fra 2012-2021. Det hænger især sammen med, at aldersgruppens uddannelsesniveau er steget.

En anden konklusion er, at uligheden i fordelingen af de voksnes basale færdigheder er steget siden 2012. Der er eksempelvis større forskel på, hvor gode læse- og regnefærdigheder personer på det højeste og det laveste uddannelsesniveau har. 

Det er overordnet set de samme grupper, der har henholdsvis gode og mindre gode færdigheder som i 2012. Blandt personer med et lavt færdighedsniveau i læsning og regning er blandt andre 55-65-årige, personer med grundskole som højeste fuldførte uddannelse og personer uden for arbejdsmarkedet.

Læs rapporten om danskernes basale færdigheder

Faktaboks: Om Basis Skills Survey

  • Basic Skills Survey er en dansk undersøgelse af voksnes basale færdigheder i læsning og regning. Undersøgelsen blev igangsat i forlængelse af trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fra 2017.
  • Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen mellem 16 og 65 år.
  • Dataindsamlingen er gennemført i 2020 og 2021 med en afbrydelse herimellem, der skyldtes Covid-19-pandemien.
  • Undersøgelsen anvender samme test af læse- og regnefærdigheder som den internationale undersøgelse PIAAC, der senest blev gennemført i 2011/12.
  • Forskellige forhold udfordrer sammenligneligheden mellem PIAAC (2012) og Basic Skills Survey (2021), og derfor kan det ikke udelukkes, at den fundne stigning i voksnes læse- og regnefærdigheder fra 2012 til 2021 er overvurderet størrelsesmæssigt.