Hop til indhold

Fremover skal det være obligatorisk at undervise i Holocaust i historiefaget i folkeskolen. Det er en del af den handlingsplan mod antisemitisme, som regeringen præsenterede i januar 2022.

Nu skal et udvalg komme med vurderinger og anbefalinger til, hvordan Holocaust kan integreres i det eksisterende punkt om Augustoprøret og jødeaktionen 1943 i folkeskolens historiekanon. Udvalget er nedsat efter indstillinger fra Danmarks Lærerforening og HistorieLab, nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling.

Det justerede kanonpunkt forventes at træde i kraft fra skoleåret 2023/2024.

Læs kommissoriet (pdf)

Læs handlingsplanen mod antisemitisme

Fakta

  • Forperson: Jens Aage Poulsen, Cand.Pæd. i historie og samfundsfag og lektor på UCL (Indstillet af HistorieLab)
  • Medlem: Astrid Marie Møller Danielsen, Cand. Mag. i historie med sidefag i samfundsfag og ansat på CFU Lillebælt (Indstillet af HistorieLab)
  • Medlem: Christian Arnth Jørgensen, lærer på Pilegårdsskolen i Kastrup (Indstillet af Danmarks Lærerforening)
  • Medlem: Jane Weyhe, lærer på Rasmus Rask skolen i Odense (Indstillet af Danmarks Lærerforening)