Hop til indhold

Det skal være mere attraktivt for virksomheder at udbetale pension til elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne. Derfor er Børne- og Undervisningsministeriet, Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, KL og Danske Regioner blevet enige om en ny model for en pensionsrefusionsordning. Modellen betyder, at alle arbejdsgivere, som indbetaler pension til lærlinge, skal have refunderet udgifter til pension i skoleperioder for alle elever. 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) refunderer op til otte procent af virksomhedens pensionsudgifter. Udgifterne til modellen anslås til at være på ca. 200-250 mio. kr. årligt og finansieres ved at forhøje AUB-bidraget i 2023. 

”Det må ikke være økonomi og lavpraktik, der bremser de unge i at gå en praktisk vej. For vi har som samfund hårdt brug for dem. Derfor vil jeg gerne kvittere for, at arbejdsmarkedets parter med denne aftale tager et stort ansvar for at løse den her samfundsudfordring. Det er fuldstændigt afgørende, at vi skruer på alle knapper for at sikre, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, og vi vil selvfølgelig blive ved med at afsøge nye knapper at skrue på,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Regeringen vil fremsætte lovforslag om den nye ordning, der forventes at træde i kraft i starten af 2023.

Pensionsrefusionsordningen er aftalt i forlængelse af Trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) fra maj 2020. Der er i dag stor forskel på elevers pensionsvilkår. Den nye ordning understøtter overenskomstaftalen fra 2020, hvor parterne på det private arbejdsmarked aftalte forbedrede pensionsvilkår for elever og lærlinge.