Hop til indhold

Restriktionerne på Børne- og Undervisningsministeriets område videreføres ikke efter deres udløb den 31. januar 2022. Konkret vil der ikke længere gælde krav om coronapas og krav om mundbind. Der vil heller ikke længere være deltager-begrænsning i forbindelse med forevisninger og lignende på videnspædagogiske aktivitetscentre.

Anbefalingerne til organisering i dagtilbud mv., på grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser, fx anbefaling om at der ikke undervises på tværs af stam-klasser, ophører også. Der vil dog stadig gælde en række anbefalinger og opfordringer. 

Konkret opfordres dagtilbud mv., grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser fortsat til at følge Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19 – herunder afstand mellem med-arbejdere, hyppig udluftning, undgå sammenstimling inden for mv. 

Desuden vil der fortsat være en opfordring til screeningstest to gange ugentligt, ligesom der vil være mulighed for gratis selvtest for alle elever, medarbejdere mv. Der vil ligeledes gælde en anbefaling om, at man lokalt giver personalet mulighed for at anvende visir eller mundbind.

Hvis man lokalt vurderer, at være meget påvirket af større smitteudbrud, kan dagtilbud mv. og grundskoler søge rådgivning hos den kommunale sundhedstjeneste om iværksættelse af eventuelle smitteforbyggende tiltag. Ungdoms- og voksenuddannelser kan søge rådgivning hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Anbefalinger der gælder efter den 31. januar

 • Opfordring om fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19 – herunder afstand mellem medarbejdere, hyppig udluftning fx en gang i timen, undgå sammenstimling indenfor, fastholde gode rutiner med god håndhygiejne, tydeliggørelse og ekstra rengøring af kontaktpunkter mv.
 • Dagtilbud m.v., grundskoler, herunder SFO og klubtilbud, der vurderer at være meget påvirket af større smitteudbrud mv., kan søge rådgivning hos den kommunale sundhedstjeneste (der kan få rådgivning fra STPS) om iværksættelse af eventuelle smitteforbyggende tiltag. Tiltagene forudsættes at kunne gennemføres inden for de almindelige regler. Ungdoms- og voksenuddannelser kan søge rådgivning hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Opfordring til to ugentlige screeningstest for:
  - Personale i dagtilbud mv.
  - Elever fra og med 1. klasse og personale på grundskoler
  - Elever, kursister, deltagere og personale på ungdoms- og voksenuddannelser.
 • Der vil være mulighed for gratis selvtest til alle de ovenævnte personer.
 • Anbefaling om at man lokalt giver mulighed for:
  - At personale i dagtilbud mv. kan anvende visir.
  - At personale på grundskoler kan anvende visir og mundbind – sidstnævnte ikke i undervisningssituationer eller i andre situationer, hvor de er i kontakt med elever.
  - At personale på ungdoms- og voksenuddannelser kan bære mundbind og visir.

Restriktioner og anbefalinger der bortfalder efter den 31. januar

Mundbind og visir

 • Krav om mundbind eller visir for forældre og besøgende i dagtilbud m.v., på grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser.
 • Krav om mundbind eller visir for elever, studerende og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser, når de bevæger sig rundt på institutionen og opholder sig på fællesarealer. Kravet gælder ikke i undervisningen eller til eksamen.
 • Krav om mundbind eller visir for besøgende på videnspædagogiske aktivitetscentre mv.
 • Ret til at bære visir for medarbejdere i dagtilbud m.v. og på grundskoler samt ret til at bære visir eller mundbind for medarbejdere på ungdoms- og voksenuddannelser.
 • Ret til at bære mundbind for medarbejdere på grundskoler.

Coronapas

 • Krav om coronapas for elever, kursister, deltagere og besøgende på ungdoms- og voksenuddannelser, forberedende uddannelsestilbud og vok-sen- og efteruddannelser.
 • Krav om coronapas ved adgang til videnspædagogiske aktivitetscentre mv.

Deltagerbegrænsning i videnspædagogiske aktivitetscentre mv.

Anbefalinger om organisering i dagtilbud, på grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser.