; Hop til indhold

En kortlægning fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at andelen af skoler, som har sene skoledage i 2021, især er faldet på mellemtrinnet og i udskolingen sammenlignet med tidligere år. Det største fald ses på mellemtrinnet, hvor der er sket et fald på 11-15 procentpoint sammenlignet med sidste skoleår. Ved sene skoledage forstås, at skoledagene varer til senere end kl. 14.00 i indskolingen, 14.30 for mellemtrinnet og 15.00 i udskolingen.  

De færre sene skoledage skal ses i lyset af den politiske aftale fra 2019 om justeringer af folkeskolen samt den politiske aftale fra 2021 om udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer som følge af COVID-19. 

De udvidede frihedsgrader gør det muligt for skolerne at konvertere hele den understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug for skolen i undervisningen på alle klassetrin i skoleåret 2021/2022

Tre ud af ti af skolerne i undersøgelsen har angivet, at de har afkortet skoledagens længde med hjemmel i de udvidede frihedsgrader i indeværende skoleår.

Samlet set har 90 procent af skolerne anvendt de forskellige muligheder for at afkorte skoledagen (§ 16 b, § 16 d og de udvidede frihedsgrader) på mindst ét klassetrin i skoleåret 2021/2022. Det varierer dog, hvor meget af den understøttende undervisning skolerne afkorter.

Skolerne konverterer oftest den understøttende undervisning til to-voksenundervisning. Derudover konverterer nogle skoler blandt andet timerne til turboforløb og yderligere pædagog- og lærerressourcer til bevægelsesaktiviteter eller åben skole-aktiviteter. 

Fakta om rapporten

  • Resultaterne er baseret på oplysninger fra i alt 840 folkeskoler, svarende til 72 procent af alle landets folkeskoler 
  • Undersøgelsen er geografisk repræsentativ, og der indgår besvarelser fra alle landets kommuner
  • Det er syvende år i træk, at kortlægningen gennemføres. Dataindsamlingen i 2021 er gennemført i uge 35, ligesom i de tidligere år. I 2020 blev dataindsamlingen dog gennemført i uge 43 på grund af COVID-19
  • Kortlægningen er gennemført af Børne- og Undervisningsministeriet

Læs rapporten 'Kortlægning af sene skoledage 2021' (pdf)