Hop til indhold

Opdateret den 9. februar 2022 med aftaletekst.

Der er aktuelt store udfordringer i grundskolen med højt fravær blandt personalet som følge af et højt smitteniveau gennem januar og forventet fortsat høj smitte i februar.

Det har derfor været nødvendigt at finde en løsning for skoler til at håndtere de høje smittetal, uden at timerne skal gennemføres uden for almindelig skoletid, for eksempel i weekender og ferier, senere på året.

I skoleåret 2021/2022 gives mulighed for at fravige krav om erstatningstimer for aflyst undervisning på grund af udfordringer med højt fravær blandt personalet i grundskolen. Det gælder både for folkeskoler, fri- og privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler. På den måde vil skolerne blive stillet, som om de havde gennemført undervisningen.

Skolerne opfordres til at have et særligt fokus på, at afgangselever har fået tilstrækkelig undervisning til at afslutte deres skolegang.

Løsningen kræver lovændring. Børne- og undervisningsministeren vil derfor snarest muligt fremsætte et lovforslag i Folketinget.