Hop til indhold

Ifølge følgegruppen er der fortsat et stykke vej, hvis den negative udvikling på fremmedsprogsområdet skal vendes helt. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at mulighederne for at vælge fransk i grundskolen og på læreruddannelsen uden for de større byer er begrænset. Samtidig er der, under gymnasiereformens virke, ikke sket mærkbare ændringer i andelen af elever med sproglige studieretninger.

Det er nogle af konklusionerne i en ny rapport, som følgegruppen for Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet har udarbejdet. Følgegruppen, som består af en række interessenter og fagfolk fra fremmedsprogsområdet, skal årligt give en status på området og peger i denne første rapport blandt andet på, at der er store udfordringer med oprettelsen af undervisningshold med fremmedsprogsfag flere steder i uddannelsessystemet.

Særligt skævt er forholdet i den geografiske dækning af fransk og tysk i folkeskolen. Hvor tysk er muligt at vælge i alle landets kommuner, udbydes franskfaget i 67. 10 procent af folkeskoleeleverne havde franskkarakterer på eksamensbeviset i 2020, mens 83 procent havde tyskkarakterer. Rapporten viser desuden, at andelen af studenter med fremmedsprogsfag på A-niveau er faldet, selvom en af intentionerne med den seneste gymnasiereform fra 2017 var, at flere elever skulle vælge fremmedsprogsfag på højt niveau. Til gengæld er andelen af stx-studenter med latin C steget fra tre procent i 2010 til 19 procent i 2021.

Foruden en status på området har følgegruppen valgt at præsentere en række anbefalinger om tiltag, der har til formål at styrke fremmedsprogsområdet. 

Læs følgegruppens statusrapport (pdf)

Læs datadelen (pdf)

Der gøres opmærksom på, at enkelte dele af rapporten er ændret efter oprindelig udgivelse. Der er foretaget ændringer på side 6, 20 og 30 samt side 22 i datadelen. Alle ændringer relaterer sig til andelen af stx-elever med sproglig studieretning.

Udsnit af følgegruppens identificerede udfordringer

  • Tysk i folkeskolen udbydes i samtlige kommuner, mens fransk kun udbydes i 67 kommuner.
  • 8 procent af stx-eleverne har en sproglig studieretning. Siden gymnasiereformen fra 2017 er der ikke sket større ændringer. I samme periode er andelen af elever med fremmedsprogsfag på A-niveau dog faldet, mens andelen af elever med latin C er steget.
  • Fransk som undervisningsfag på læreruddannelsen oprettes udelukkende i København og Aarhus.
  • I 2021 blev der udbudt og oprettet 22 bacheloruddannelser med fremmedsprog. I 2015 var antallet 32.

Om følgegruppen

  • Følgegruppen for Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet blev nedsat i 2017 af den daværende regering som led i Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. Følgegruppen består af en længere række interessenter på området og har til opgave er at gøre status på fremmedsprogsområdet i hele uddannelsessystemet. Gruppen er nedsat til og med 2. kvartal 2023.