Hop til indhold

Resultaterne fra sommerens afgangsprøver viser overordnet, at elevernes karaktergennemsnit er højere i 2020/21 end i tidligere år. Elevernes samlede karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse er således steget fra 7,5 i skoleåret 2019/20 til 7,8 i 2020/21.

Stigningen i karakterniveauet kan dog ikke nødvendigvis tolkes som et udtryk for en udvikling i elevernes faglige niveau på grund af de særlige omstændigheder, der har været forbundet med prøverne og karaktergivningen som følge af COVID-19.

”Skolerne er lykkedes med at få eleverne godt igennem krisen, selv om det selvfølgelig har været noget af en udfordring, og det har været svært særligt for de elever, der har bumlede hjemmevilkår. Mange elever har været hjemsendt i, hvad der svarer til halvdelen af et skoleår, og man kunne frygte, at det ville stille eleverne dårligere end tidligere årgange i forhold til at komme ind på en ungdomsuddannelse. Det er heldigvis ikke tilfældet, og det glæder mig,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

På grund af COVID-19 har prøverne således været helt eller delvist aflyste de seneste to skoleår. Udviklingen i karaktererne skal derfor ses i dette lys.

Figur 1. Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse 

Graf over karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen i 9 klasse. Årgang 2017/2018: 7,3. Årgang 2018/2019: 7,4. Årgang 2019/2020: 7,5. Årgang 2020/2021: 7,8

Note: Gennemsnittet i folkeskolens afgangseksamen udregnes for elever i 9. klasse med en karakter i alle obligatoriske prøver. Elever i specialklasse indgår ikke. 

 

 • I skoleåret 2019/20 blev alle prøver aflyst, og eleverne fik i stedet ophøjet deres afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer.
 • I skoleåret 2020/21 blev prøverne delvist aflyst. Der blev således kun afholdt prøver i de bundne prøver i dansk, matematik og engelsk i 9. klasse samt i dansk og matematik for elever i 10. klasse.
 • For de aflyste prøver fik eleverne, ligesom i skoleåret 2019/20, ophøjet deres afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer.
 • For de afholdte prøver blev det endvidere besluttet af regeringen og et bredt flertal i Folketinget, at eleverne fik ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren var højere end den opnåede prøvekarakter.
 • Derudover var der ved de ikke-aflyste prøver mulighed for at undlade at formulere spørgsmål til dele af pensum, som alene var gennemgået under nødundervisning uden fysisk fremmøde.

Værd at vide om karaktererne

Sammenligning af karakterer fra år til år skal altid ske med en vis varsomhed. Ud over faglig fremgang eller tilbagegang kan mindre ændringer i karakterniveauet også skyldes ændrede prøveformer, prøveoplæg og hjælpemidler eller ændrede faglige mål. Specifikt for 2019/20 og 2020/21 skal prøvekaraktererne tolkes med ekstra varsomhed, da de – grundet aflysning af prøverne i 2019/20 og delvis aflysning i 2020/21 som følge af COVID-19 – udgøres helt eller delvist af ophøjede standpunktskarakterer og ikke udelukkende resultater fra afholdte prøver.

Hvad er folkeskolens afgangseksamen?

Fra skoleåret 2017/18 indførtes som noget nyt folkeskolens afgangseksamen med tilhørende bestå-krav. Elever, der opnår et gennemsnit på 2 eller mere i de 7 obligatoriske prøver, herunder 5 bundne prøvefag og to udtræksfag, har bestået afgangseksamen.
Se listen over prøvefag i 9. og 10. klasse.

Hvordan beregnes gennemsnittet for folkeskolens afgangseksamen?

Gennemsnittet beregnes for alle elever, der har karakterer i alle 7 obligatoriske prøver, som består af:

 • Skriftlig dansk*
 • Mundtlig dansk
 • Skriftlig matematik**
 • Mundtlig engelsk
 • Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi
 • Humanistisk udtræksfag
 • Naturvidenskabelig udtræksfag

*Prøven i skriftlig dansk består af to delprøver. En delprøve i læsning og retskrivning og en delprøve i skriftlig fremstilling. Karakteren i læsning og karakteren i retskrivning tæller derfor hver især en kvart, mens karakteren i skriftlig fremstilling tæller en halv i forhold til den samlede karakter for skriftlig dansk.

**Prøven i skriftlig matematik består af to delprøver. En delprøve i matematik uden hjælpemidler og en delprøve i matematik med hjælpemidler. Hver karakter i delprøverne i matematik tæller en halv i forhold til den samlede karakter i skriftlig matematik.