Hop til indhold

Jesper Nielsen har ønsket at skifte karrierespor, men det er aftalt, at han fortsat vil have en tilknytning til ministeriet til en række nærmere afgrænsede implementeringsopgaver. Børne- og Undervisningsministeriet ser frem til det fortsatte samarbejde herom.

Afdelingschef Cecilie Brøkner, i dag Økonomi- og Koncernafdelingen, overtager ledelsen af Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelse pr. 1. januar 2022. Stillingen som ny afdelingschef i Økonomi- og Koncernafdelingen slås op snarest muligt.