Hop til indhold

Else Sommer, som er administrerende direktør i Dansk Magisterforening indtil 1. januar og bestyrelsesformand for EVA, kan nu også skrive titlen som formand for Rådet for Børns Læring på sit CV. 

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har nemlig netop udpeget rådets nye formandskab, som ud over Else Sommer består af seks medlemmer, som alle beskikkes for en 3-årig periode. Medlemmerne er:

  • Else Sommer, (formand), adm. direktør, Dansk Magisterforening 
  • Mads Meier Jæger, professor, Sociologisk Institut, KU
  • Jens-Peter Thomsen, seniorforsker, ph.d., VIVE
  • Marco Damgaard, skoleleder, Tingbjerg og kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet i Herlev Kommune 
  • Nanna Lohmann, Skole- og Uddannelseschef, Svendborg Kommune
  • Helle Bjerg, pædagogisk leder, ph.d., Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg
  • Anette Lykke, distriktsleder, Ballerup kommune

Ud over formandskabet består rådet af medlemmer fra interesseorganisationer på dagtilbuds- og grundskoleområdet, der er udpeget af de indstillingsberettigede organisationer.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil glæder sig over det nye formandskab.

”Det er et formandskab, der har solid indsigt i børn og unges vej igennem dagtilbuds- og skolesystemet, og de besidder en særlig viden om de børn og unge, vi ikke formår at hjælpe i tilstrækkelig grad. Jeg ser frem til samarbejdet,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil. 

”Alle børn skal trives og have mulighed for at lære og udvikle sig – uanset deres forudsætninger. Men desværre lykkes vi ikke med at realisere den ambition. Alt for mange børn får ikke det nødvendige rygstød op gennem dagtilbud og skole, og alt for mange kommer ikke godt videre efter folkeskolen. Det er nogle af de temaer, jeg ønsker at tage op i Rådet for Børns Læring, og jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet sammen med det øvrige formandskab, som er et stærkt hold af forskere og ledere fra praksis,” siger Else Sommer. 

Om Rådet for Børns Læring

Rådet for Børns Læring har til formål at rådgive børne- og undervisningsministeren om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og undervisningen i folkeskolen og ungdomsskolen. Rådet har ligeledes til formål at rådgive om det pædagogiske arbejde med at understøtte alle børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud. Rådet skal endvidere vurdere skolers og dagtilbuds evne til at bekæmpe negativ social arv, øge integrationen og inkludere børn med særlige behov.