Hop til indhold

Med den mere smitsomme deltavariant forventer sundhedsmyndighederne, at børn og unge vil stå for en stigende andel af nye COVID-19-tilfælde i dette skoleår, især blandt ikke-vaccinerede skolebørn. Derfor er det vigtigt at dæmpe smitten blandt børn, så spredningen jævnes ud i løbet af efteråret og vinteren. Ifølge Statens Serum Institut, der har ansvaret for overvågning af COVID-19-epidemien, kan vi gøre dette ved at teste skolebørn, så vi beskytter børnene og samtidigt holder skolerne åbne.

Derfor udvides den nuværende testindsats på skolerne af 12 til 15 årige i dette efterår til også at omfatte de 9 til 11 årige børn. Formålet med screeningen er at bryde smittekæderne hurtigt, så færre personer smittes. 

Opfordringen til forældrene til de 9 til 11 årige gælder fra i dag. Testene vil kunne ske på skolerne, hvis kommunen har testkapacitet på den pågældende skole, samt i det landsdækkende net af faste teststeder (PCR og hurtigtest). Regeringen er i dialog med KL om det øgede testbehov som følge af opfordringen. 

Ikke-vaccinerede medarbejdere og elever fra 12 år i grundskolen vil fra 1. oktober også blive opfordret til én ugentlig test. Indtil da gælder de nuværende opfordring om to ugentlige test fortsat.
For personale i dagtilbud mv., der ikke er vaccineret, er opfordringen frem til 1. oktober at lade sig teste i relevant omfang. Fra 1. oktober vil opfordringen være én ugentlig test.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger: 

”En omfattende epidemi blandt skolebørn vil have betydning for skolernes mulighed for at gennemføre undervisningen. For at eleverne får en så normal skolegang, med så få hjemsendelser som muligt i efteråret, er vi nødt til at forsinke smittespredningen. Her er screeningstest af de uvaccinerede børn mellem 9 og 11 år et godt redskab”.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

”Screeningstest af de 9 til 11-årige vil gøre en forskel for vores epidemikontrol. Børnene er ikke en del af vaccinationsprogrammet, og da børn vil repræsentere en stigende andel af nye smittede og i højere grad er symptomfri, er det en vigtig gruppe at holde øje med blandt andet for at beskytte sårbare borgere. 

Testindsatsen vil løbende blive revurderet i lyset af epidemiudviklingen i efteråret og vinteren.

Få overblik over regler og retningslinjer på siden "Opfordring til test"

Fakta

  • Knap 59% af de 12-15 årige er påbegyndt vaccination. 
  • Børn under 12 år indgår ikke i det nuværende vaccinationsprogram for COVID-19.
  • Gruppen af ikke-vaccinerede børn under 12 år udgør cirka 740.000.