Hop til indhold

Htx-uddannelsen på ZBC i Ringsted får fra næste skoleår mulighed for at udbyde en lokal studieretning, hvor eleverne har kommunikation og it på A-niveau og idræt på B-niveau. Det har børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil besluttet.

ZBC, Ringsted vil bygge videre på et eksisterende lokalt miljø for E-sport og samarbejde med E-sport Danmark. Intentionen er at sætte fokus på den seriøse E-sportsudøver, hvor også idræt spiller en central rolle. Eleverne får de velkendte teoretiske og praktiske kompetencer fra faget kommunikation og it kombineret med viden og værktøjer fra idræt med muligheden for at dyrke sport på højt plan.

Der er med gymnasiereformen givet mulighed for, at et gymnasium med et helt særligt fagligt uddannelsesmiljø eller en bestemt faglig ekspertise kan få godkendt udbud af en lokal studieretning. Det er et krav, at der er tale om udvikling af særlige lokale styrkepositioner eller studieretninger, der er så specialiserede, at de udelukkende bør udbydes et eller få steder i landet. På den baggrund godkendes der typisk kun ganske få nye lokale studieretninger hvert år.

Børne- og Undervisningsministeriet har i år modtaget 36 ansøgninger fra 32 gymnasiale institutioner om en lokal studieretning. Af de indkomne ansøgninger har børne- og undervisningsministeren således godkendt én ny lokal studieretning og desuden besluttet, at tre tidligere godkendte lokale studieretninger forlænges for en femårig periode:

  • Bagsværd Kostskole og Gymnasium (stx): Kommunikation og it A og programmering B eller design B. 
  • Bjerringbro Gymnasium (stx): Matematik A, international økonomi B og samfundsfag B eller fysik B. 
  • Teknisk Gymnasium Thisted, EUC Nordvest (htx): Teknologi A og innovation B.

En række gymnasier har tidligere fået godkendt en lokal studieretning med et forsøgsfag (idræt A, billedkunst A, mediefag A, dramatik A, innovation A samt design og arkitektur A). Børne- og undervisningsministeren har besluttet, at disse forlænges for en kortere periode, hvorefter forsøgsfagene evalueres:

  • Brøndby Gymnasium (stx): Samfundsfag A, matematik B og idræt A. Forlænget ét år. 
  • Gefion Gymnasium (stx): Engelsk A, samfundsfag A og billedkunst A. Forlænget ét år. 
  • Hvidovre Gymnasium og HF (stx): Engelsk A, mediefag A. Forlænget ét år. 
  • Morsø Gymnasium (stx): Engelsk A og dramatik A. Forlænget ét år. 
  • Slagelse Gymnasium (stx): Samfundsfag A, matematik B og idræt A. Forlænget ét år.
  • Tietgen Handelsgymnasium (hhx): Afsætning A og innovation A. Forlænget tre år.
  • Aarhus Katedralskole (stx): Matematik A og design og arkitektur A. forlænget tre år.