Hop til indhold

Eleverne er tilbage i skole, og hverdagen ser næsten normal ud. Men der er stadig enkelte fag, som eleverne i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser skal til prøve i til vinter, som har været påvirket af nedlukninger og hjemsendelser. Det skyldes, at der undervises i fagene over flere år.

Derfor har den politiske følgegruppe for COVID-19 besluttet at foretage enkelte mindre justeringer af vilkårene for prøveafholdelsen den kommende vinter.

Aftalen betyder, at de få elever i grundskolen, som har afsluttet undervisningen i skoleåret 2020/21, og som skal til prøve i vinterterminen 2021/22 (fx grundet udeblivelse eller klage), får samme vilkår, som eleverne havde ved prøven i sommeren 2021. Det betyder, at de efter aflæggelse af prøven vil få ophøjet deres standspunktskarakter til prøvekarakter, hvis den er højere end prøvekarakteren. Der vil også for disse elever gælde de samme regler om mulighed for lokal tilpasning af prøvegrundlaget ved mundtlige prøver, som var gældende i sommer-terminen 2021. Disse tiltag gælder ikke for elever, som skal til ordinær prøve i vinterterminen. 

For mundtlige gymnasiale prøver (dvs. prøver på stx, 2-årig hf, hhx, htx, gsk, gif, sof, hf-enkeltfag, 2-årigt studenterkursus og eux) etableres der mulighed for lokalt at tilpasse prøvegrundlaget, så der tages hensyn til forløb, som har været afholdt som nødundervisning – på linje med den mulighed, der blev givet i sommerterminen 2021. Der gives for de elever, der har modtaget nødundervisning uden fysisk fremmøde og skal til skriftlig prøve i vinter-termin 2021/22, også mulighed for ét ekstra prøveforsøg, da det ikke er muligt lokalt at tilpasse prøvegrundlaget for skriftlige prøver.

Øvrige uddannelsesområder på Børne- og Undervisningsministeriets område berøres ikke.