Hop til indhold

Aftalen skal understøtte et stærkere voksen-, efter- og videreuddannelsessystem og indebærer en fuld videreførelse af de initiativer i VEU-trepartsaftalen fra 2017, som ikke allerede er afsluttet.  

Det betyder blandt andet en videreførelse af forhøjede takster og VEU-godtgørelse på AMU-området, omstillingsfonden, en videreførelse af FVU-it og FVU-engelsk samt prøver på AMU. 

Parterne er desuden enige om at udskyde de ordinære VEU-trepartsforhandlinger til foråret 2022. Som optakt til forhandlingerne har parterne aftalt at igangsætte tematiske drøftelser. Disse drøftelser vil blandt andet have fokus på digitalisering, fleksibilitet og kvalitet på arbejdsmarkedsuddannelserne, basale færdigheder, grøn omstilling, motivation og videregående VEU.

Endvidere er der enighed om fire pejlemærker for de kommende drøftelser, der skal danne baggrund for langsigtede løsninger på VEU-området med det formål at sikre, at fremtidens arbejdsstyrke kan matche arbejdsmarkedets behov.

Med aftalen er der også truffet beslutning om, at underskuddet i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på 2,6 milliarder kroner., der er opstået som følge af løntilskud til virksomhederne i 2020, kan tilbagebetales af arbejdsgiverne over en treårig periode i stedet for kun ét år.

”Jeg er glad for, at vi kan videreføre den ambitiøse aftale om et styrket og fleksibelt VEU-system. Det giver lønmodtagere gode muligheder for opkvalificering, hvilket blandt andet er centralt for den grønne omstilling, vi står overfor. Med aftalen lægger regeringen op til yderligere trepartsforhandlinger i 2022. Her vil vi have et særligt fokus på at nedbringe antallet af voksne med manglende basale færdigheder i fx læsning” udtaler børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Det er fornuftigt at forlænge aftalen med et år. Det skaber økonomisk stabilitet for sektoren, og det giver mulighed for, at initiativerne kan komme op at flyve efter halvandet år med COVID-19. Jeg ser frem til, at parterne nu drøfter den videre udvikling af et effektivt og fleksibelt VEU-system frem mod en opfølgende aftale i 2022. Endelig er jeg tilfreds med, at vi har fundet en rimelig løsning på genopretningen af økonomien i AUB, som samtidig letter byrderne på virksomhederne,” siger administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad.

”Jeg er særligt tilfreds med, at vi med denne aftale om forlængelse af VEU-trepartsaftalen også har givet hinanden håndtryk på, at vi til næste år skal drøfte nogle langsigtede ambitiøse løsninger, der omfatter hele VEU-systemet. Et styrket voksen-, efter- og videreuddannelsessystem for både ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse bliver i de kommende år helt afgørende for at sikre den nødvendige opkvalificering og omstilling af den danske arbejdsstyrke. Det gælder både i forhold til den grønne omstilling, nye teknologier og styrket velfærd,” siger formand for FH, Lizette Risgaard.