Hop til indhold

Færre elever er i august 2021 startet på en ungdomsuddannelse sammenlignet med årene før. Det viser de første tal om tilgangen efter sommerferien, som løbende opdateres og følges over efteråret.

Faldet er især drevet af et fald på cirka 12 procent på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2. Det kan blandt andet skyldes mangel på ufaglært arbejdskraft, hvorfor flere må forventes at tage ufaglærte jobs og altså være i beskæftigelse frem for i uddannelse.

De gymnasiale uddannelser har oplevet et fald i tilgangen på cirka 5 procent fra 2020 til 2021. Her skal der dog tages højde for, at flere unge har søgt optagelse på 10. klasse i foråret 2021, og nogle eksempelvis kan have udsat et udlandsophold som følge af nedlukningen på grund af COVID-19.  En del af dem må forventes at søge optagelse på en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelserne i 2022. Først senere på efteråret er der endeligt overblik over tilgangen til den forberedende grunduddannelse (FGU).

”Det er helt afgørende, at så mange som overhovedet muligt får en uddannelse. Både for den enkelte unge og for samfundet som helhed. Derfor er de her tal selvfølgelig bekymrende. Men der er også nogle helt ekstraordinære omstændigheder lige nu. Vi har et brandvarmt arbejdsmarked, så det kan være tillokkende for mange at tage et ufaglært job i stedet for at begynde på en erhvervsuddannelse,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, som også peger på, at corona kan have haft betydning.

Tilgangen på erhvervsuddannelsernes Grundforløb 1 og til social- og sundhedsskolerne er på niveau med tilgangen i 2020. 

Se elevtal for erhvervsuddannelserne (uddannelsesstatistik.dk)