Hop til indhold

Hvordan bliver børn og unge bedre til matematik? Det skal en ekspertgruppe for matematik dykke ned i de næste måneder. Gruppen, der består af en række praktikere samt repræsentanter fra professionshøjskoler og universiteter, har fået til opgave at pege på centrale udfordringer inden for matematikfaget i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne, herunder i overgangene mellem uddannelserne.

Arbejdet skal munde ud i en rapport med mulige løsningsforslag til at højne elevernes faglige niveau og motivation i matematik.

”Det er grundlæggende færdigheder og en vigtig dannelsesopgave, at børn og unge lærer matematik. Men vi er stadig en del mellemregninger fra at løse opgaven. Vi har samlet en stærk gruppe med erfarne lærere og undervisere på tværs af uddannelserne. Jeg ser frem til at modtage ekspertgruppens anbefalinger,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Der er problemer med elevers læring af matematik i Danmark. Det er velkendt og dokumenteret af en række nationale og internationale undersøgelser blandt andet den seneste TIMSS-undersøgelse i 2019. Noget af det, vi ikke er så gode til, det er at løfte den negative sociale arv og udfordre de dygtigste elever. Det er derfor vigtigt og glædeligt med en national indsats, der skal identificere disse problemer og komme med forslag til, hvordan vi sammen kan håndtere dem fremadrettet. Jeg glæder mig også over, at indsatsen er på tværs af grundskolen og ungdomsuddannelserne, så vi kan få et samlet syn for sagen – og et syn, der ikke blot skyder problemerne et andet sted hen,” siger formand for ekspertgruppen Charlotte Krog Skott.

Ekspertgruppens arbejde vil tage afsæt i følgende temaer i relation til matematikfaget:

 • Fagets indhold
 • Lærernes kompetencer
 • Undervisningens tilrettelæggelse
 • Brugen af analoge og digitale læremidler 

Rapporten med mulige løsningsforslag og anbefalinger til at højne elevernes faglige niveau og motivation i matematik forventes offentliggjort i maj 2022.

I forlængelse af ekspertgruppens arbejde vil der blive taget stilling til, hvilke konkrete ændringer der eventuelt bør foretages af matematikfagets indhold på de enkelte uddannelser og på tværs.

Kommissorium for ekspertgruppe for matematik (pdf)

Ekspertgruppens medlemmer

Formand Charlotte Krog Skott, docent ved Københavns professionshøjskole og viceleder i NCUM

Næstformand Brian Krog Christensen, vicerektor ved Silkeborg Gymnasium

Lærere fra grundskolen
 • Lis Zacho, lærer og matematikvejleder på Lindevangskolen, Frederiksberg
 • Mette Thompson, matematikkonsulent, Helsingør Kommune
 • Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent ved CFU/UCL
Lærere fra de gymnasiale uddannelser
 • Anne Øhrstrøm, formand for Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening og lærer ved UNord
 • Mikkel Rønne, næstformand i matematiklærerforeningen og lektor ved Gefion Gymnasium
 • Tina Bové Riisgaard, gymnasielærer Tørring Gymnasium
Lærere fra erhvervsuddannelserne
 • Bodil Tange, erhvervsskolelærer ved Mercantec
 • Lauge Sams Granerud, erhvervsskolelærer ved Roskilde Tekniske Skole
 • Lone Abildgaard Hørup, erhvervsskolelærer ved Rybners
Repræsentanter fra professionshøjskoler og universiteter
 • Carl Winsløw, professor, Københavns Universitet
 • Pernille Bødtker Sunde, post.doc., ph.d., VIA University College
 • Per Brockhoff, institutdirektør, Danmarks Tekniske Universitet