Hop til indhold

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler i perioden januar til september 2021 er det højeste antal i mere end 10 år. Det viser nyeste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er tre procent højere end i samme periode i 2020 og ni procent højere end i samme periode i 2019. Samtidig er antallet af elever optaget i skolepraktik faldet. Det vil altså sige, at flere elever kommer i lære på en virksomhed, og færre tilbringer deres læretid i skolepraktik på skolen.

Tabel: Antal indgåede uddannelsesaftaler fra januar-september, 2010-2021

 2010 2011 2012 2013  2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020 2021 
 37.809 37.435
35.123 33.216 34.268 34.901  34.957 33.173 35.412 34.664 36.659 37.907

 

Når man kigger på antal indgåede uddannelsesaftaler kun i september 2021 er der imidlertid et fald på 13 procent sammenlignet sidste år. Det skal ses i sammenhæng med, at tallene fra september 2020 var påvirkede af trepartsaftalen fra maj 2020, hvor virksomhederne blandt andet fik løntilskud for nye indgåede uddannelsesaftaler. Sammenlignes september 2021 med september 2019, er der indgået 25 procent flere uddannelsesaftaler.

”Vi har som samfund hårdt brug for faglærte, og det kan kun varme, at vi fortsætter den tendens, vi har set den seneste tid, hvor flere er i lære ude på en virksomhed. For det giver dem afgørende erfaring med at indgå på en arbejdsplads og samtidig opleve at udføre opgaver, der har stor værdi. Jeg vil i den sammenhæng gerne takke både skoler og virksomheder, som bidrager til den positive udvikling,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.