Hop til indhold

Hvis skoler og uddannelsesinstitutioner bliver omfattet af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, vil der stadig være nødundervisning til hjemsendte elever.

Det står klart efter, at et bredt flertal i Folketinget har besluttet at forlænge den såkaldte nødlov på Børne- og Undervisningsministeriets område. Den gældende lov stod til at udløbe automatisk den 16. november 2021.

Der er pligt til at anvende nødunderundervisning, hvis der gives et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Påbud gives typisk vedrørende:

  • Nedlukning.
  • Delvist fremmøde.
  • Undervisning i mindre hold.

Nødloven indeholder også regler om bl.a. dimensionering i dagtilbud mv., prøver og tilskud mv.

Hvis nødloven var udløbet, ville der alene have været mulighed for og pligt til at give sygeundervisning til elever, som er smittede med COVID-19. Der er ikke mulighed for at give elever i folkeskolen fjernundervisning efter de almindelige regler. Hjemsendte elever som ikke er smittede, har i grundskolen ikke ret til at få sygeundervisning. På ungdomsuddannelserne er der alene mulighed for fjernundervisning i et vist omfang.

Ministeren vil den 17. november 2021 fremsætte lovforslag om yderligere forlængelse af nødloven.

Forlængelse af nødloven

Opdateret 11/11 2021 kl. 19:31

Ja. Folketinget har torsdag den 11. november 2021 besluttet at forlænge nødloven til den 23. december 2021. Den endelige lov ventes offentliggjort i Lovtidende den 15. november 2021.

Opdateret 11/11 2021 kl. 19:32

Børne- og undervisningsministeren fremsætter yderligere et lovforslag om forlængelse af nødloven, hvor det foreslås, at nødloven forlænges efter den 23. december 2021. Det lovforslag bliver fremsat onsdag den 17. november 2021, så Folketinget får bedre tid til det parlamentariske arbejde.

Opdateret 11/11 2021 kl. 19:33

Nej. Det er epidemiloven, der regulerer restriktionerne, herunder hvornår børn, elever, kursister og deltagere sendes hjem.

Specifikt for dagtilbud:

Nødloven giver kun en afledt mulighed for at fortsætte med at dimensionere i forlængelse af restriktioner efter epidemiloven. Der kan således ikke ske dimensionering i dagtilbud m.v., medmindre Styrelsen for Patientsikkerhed først har givet et påbud.

En dimensionering kan fortsættes i op til tre dage efter udløbet af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det af personale- og kapacitetsmæssige grunde ikke er muligt at give det almindelige tilbud efter loven.

Specifikt for skoler og uddannelsesinstitutioner

Nødloven regulerer kun de muligheder, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. har for at afbøde effekterne, hvis det besluttes at iværksætte restriktioner efter epidemiloven. 

Skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. kan kun sende elever, kursister og deltagere hjem, hvis der er udstedt påbud om det fra Styrelsen for Patientsikkerhed, eller hvis eleven, kursisten eller deltageren er syg, dvs. har symptomer eller er konstateret smittet.