Hop til indhold

Hvis skoler og uddannelsesinstitutioner bliver omfattet af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, vil der stadig være nødundervisning til hjemsendte elever.

Det står klart efter, at et bredt flertal i Folketinget har besluttet at forlænge den såkaldte nødlov på Børne- og Undervisningsministeriets område. Den gældende lov stod til at udløbe automatisk den 16. november 2021.

Der er pligt til at anvende nødunderundervisning, hvis der gives et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Påbud gives typisk vedrørende:

  • Nedlukning.
  • Delvist fremmøde.
  • Undervisning i mindre hold.

Nødloven indeholder også regler om blandt andet dimensionering i dagtilbud mv., prøver og tilskud mv.

Hvis nødloven var udløbet, ville der alene have været mulighed for og pligt til at give sygeundervisning til elever, som er smittede med COVID-19. Der er ikke mulighed for at give elever i folkeskolen fjernundervisning efter de almindelige regler. Hjemsendte elever som ikke er smittede, har i grundskolen ikke ret til at få sygeundervisning. På ungdomsuddannelserne er der alene mulighed for fjernundervisning i et vist omfang.

Ministeren vil den 17. november 2021 fremsætte lovforslag om yderligere forlængelse af nødloven.

Bredt flertal forlænger muligheden for at give nødundervisning