Hop til indhold

Hvert år støtter Børne- og Undervisningsministeriet nye landsdækkende aktiviteter inden for undervisningsområdet gennem projekttilskud.

Børne- og Undervisningsministeriet har modtaget 105 projektansøgninger om støtte fra udlodningsmidlerne 2020. 24 af projekterne har fået tilsagn om i alt 13,3 millioner kroner.

Blandt projekterne er både indsatser, der dækker grundskolen, den forberedende grunduddannelse, de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne samt voksen- og efteruddannelserne.

De 24 projekter bevæger sig alle inden for et eller flere af årets fem temaer, som er:

  1. Elever med ordblindhed
  2. Voksne med ordblindhed
  3. Inklusion af ordblinde i værkstedsbaseret undervisning på FGU og erhvervsuddannelserne
  4. Understøttelse af svage læsere
  5. Bevægelse i grundskolen

Indsatsområderne omfatter udvikling af materialer, der skal styrke mulighederne for at give en god undervisning til elever og kursister inden for puljens målgrupper.

Fakta om Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler

Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler er en del af overskuddet fra Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. Puljen har til formål at støtte aktiviteter og nye tiltag inden for undervisningsområdet gennem projekttilskud.