Hop til indhold

Brobygning, åbent hus-arrangementer og vejledning har i vid udstrækning foregået digitalt i år på grund af COVID-19. Alligevel har eleverne i 9. og 10. klasse i grove træk de samme søgemønstre som årgangen før dem. Det viser de årlige søgetal til ungdomsuddannelserne fra Børne- og Undervisningsministeriet.

De gymnasiale uddannelser er således fortsat de unges foretrukne ungdomsuddannelse. Cirka 70 procent af de elever, der forlader grundskolen til sommer, har søgt om at starte på en gymnasial uddannelse. Ligesom de to foregående år har omkring 20 procent søgt om at starte på en erhvervsuddannelse.

”Der er ingen tvivl om, at vejledningen har haft svære vilkår i år, hvor mange unge ikke har kunnet besøge ungdomsuddannelserne eller komme i fysisk brobygning. Set i det lys synes jeg, det er glædeligt, at ansøgningstallene er stabile sammenlignet med sidste år,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

I februar blev regeringen og Folketingets partier enige om, at de unge og deres forældre i år skulle have ekstra information om uddannelsesvalg og de mange forskellige ungdomsuddannelser, der findes. Med aftalen blev der også givet ekstra penge til at udvide åbningstiderne og antallet af medarbejdere i eVejledning og ung-til-ung-vejledning.

”Vejledere, lærere og hele sektoren fortjener en kæmpe klapsalve for at have fundet alternative løsninger og have hjulpet de unge godt videre,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ansøgningsfristen for at søge om optagelse på ungdomsuddannelser var den 15. marts.

Nøgletal

Erhvervsuddannelser
  • Ligesom de to foregående år har omtrent hver femte afgangselev fra grundskolen ansøgt om at starte på en erhvervsuddannelser. I alt har 13.168 elever ansøgt om at starte på eud efter grundskolen. I 2020 ansøgte 13.243 elever om starte på en eud.
  • Der er store regionale forskelle på, hvor mange der søger erhvervsuddannelserne. I de nordjyske kommuner er søgefrekvensen for mange kommuner over 25 procent, mens den i flere af de nordsjællandske kommuner er under 10 procent.
  • Region Nordjylland har som den eneste region nået målsætningen fra erhvervsuddannelsesreformen i 2014 om, at 25 procent af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse, når de forlader grundskolen.
  • 32 procent af de elever, der søger en erhvervsuddannelse, har i 2021 ønsket at tage den med EUX. Det er på niveau med 2020.
Gymnasiale uddannelser
  • 72 procent har ansøgt om starte på en gymnasial uddannelse efter sommerferien.
  • Det almene gymnasium, stx, er mest populært blandt de gymnasiale uddannelser. 58 procent af de elever, der søger en gymnasial ungdomsuddannelse, søger en stx. Det er et lille fald siden sidste år på 0,6 procentpoint. Søgningen til HF har til gengæld oplevet en lille stigning på 0,5 procentpoint.
  • 21 procent af dem, der har søgt en gymnasial uddannelse, har søgt hhx, mens 10 procent har søgt htx.
FGU
  • 1.285 elever har ansøgt om at starte på en forberedende grunduddannelse (FGU). Dette er på niveau med sidste år. FGU kræver en målgruppevurdering, hvorfor alle ikke ansøger efter denne ansøgningsprocedure.
10. klasse
  • Flere elever i 9. klasse vælger i år at søge en 10. klasse. Siden 2020 er der sket en stigning i andelen af 9. klasseelever, der søger en 10. klasse, på 3 procentpoint. I år har 51 procent af eleverne i 9. klasse valgt at søge en 10. klasse.
  • 65 procent af 9. klasseeleverne, der søger 10. klasse, søger 10. klasse på en efterskole. 32 procent søger 10. klasse i en almindelig grundskole, mens 3 procent søger en erhvervsrettet 10. klasse. Andelen af elever, der søger 10. klasse på en efterskole, er steget med 2 procentpoint siden sidste år.