Hop til indhold

NB! Nyheden afspejler forholdene, som de var på udgivelsestidspunktet.
Se uvm.dk/corona for oplysninger om de aktuelle forhold.

Elever og kursister på erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og voksenuddannelser har en del af deres undervisning på valghold. Når den gradvise genåbning fortsætter efter påske, kan den mulighed genoptages – hvis det er nødvendigt for at kunne gennemføre undervisningen, og der tages en række og hensyn til smittereduktion.

Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer, som onsdag blev opdateret.

Opdateringen af retningslinjerne betyder for eksempel, at elever i en 3.g-klasse, der primært har fysisk undervisning i stamklassen, også har mulighed for at deltage i et valghold i kemi på skolen med elever fra andre 3.g-klasser.

Særligt på hf-enkeltfag og avu på voksenuddannelsescentrene, hvor undervisningen er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning, er det svært at holde eleverne i stamklasser. Det ville derfor være svært at nå op på 50 procents fremmøde, hvis ikke eleverne må blandes.

Fakta

  • Der kan gennemføres valghold i uger med fremmøde, hvis det er nødvendigt for at gennemføre undervisningen.
  • Det forudsættes, at der holdes to meters afstand til elever, kursister og deltagere fra andre stamklasser/hold.
  • Endelig forudsættes det, at der er skærpet opmærksomhed på hygiejne og udluftning.