Hop til indhold

Den 18. februar 2021 indgik et flertal af Folketingets partier aftale om en række indsatser, der har til formål at håndtere de faglige og trivselsmæssige udfordringer, som corona har medført hos flere elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Som led i aftalen er der afsat 12 millioner kroner til at udvikle digitale gæstelærerforløb. Med forløbene inviteres anerkendte fagpersoner og fremtrædende danskere ind i klasseværelset, hvor de formidler et fagligt tema, så der skabes motivation og nysgerrighed hos både elever og lærere. De første forløb
er nu klar.

De første gæstelærerforløb, der lanceres, er:

  1. Naturen tættere på dig med Sebastian Klein.
    Et forløb målrettet mellemtrin til natur/teknologi (emu.dk).
  2. Rap i replikken med Pede B og Rapolitics.
    Et forløb målrettet mellemtrin og udskoling, og som er udviklet til musik og samfundsfag (emu.dk).
  3. Pastaens time med Timm Vladimir.
    Et forløb målrettet mellemtrin til madkundskab og som også kan anvendes til valgfaget madkundskab (emu.dk).

De første gæstelærerforløb knytter sig til et eller flere af folkeskolens fag. Lærervejledninger til forløbene giver lærerne inspiration til både monofaglige og tværfaglige perspektiver i undervisningen. Forløbene er udviklet med fokus på de fag, hvor nødundervisning i lyset af situationen med corona nogle steder har været begrænset.

Frem mod sommeren 2021 produceres en række digitale gæstelærerforløb, som tilgodeser forskellige trin, fag- og uddannelsesområder – fra grundskole til de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.

Forløbene offentliggøres løbende på emu.dk – Danmarks Læringsportal (emu.dk)