Hop til indhold

Regeringen og Folketingets partier indgik den 18. februar en aftale om en række indsatser, som skulle understøtte et fagligt løft og trivslen i lyset af nedlukningen. Med aftalen blev der afsat en ramme på i alt 600 millioner kroner, hvoraf 164,5 millioner kroner tilgår kommunerne til ekstra undervisning i folkeskolen, indsatser i regi af PPR, fritidshjem og klubtilbud samt elevråd.

Kommunerne har nu vished for, hvor meget de hver især får i tilskud, og kan på den baggrund begynde at anvende de afsatte midler. Børne- og undervisningsministeren har nemlig udsendt en orientering til landets kommunalbestyrelser om rammerne for anvendelse af de afsatte midler og fordelingen af tilskud per kommune. Orienteringen indeholder også den skabelon, som Børne- og Undervisningsministeriet ønsker anvendt i forbindelse med kommunernes redegørelse for den lokale fordeling af tilskuddet.

Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021 blev vedtaget af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne i februar.