Hop til indhold

Med Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) blev det besluttet, at der skulle gennemføres et taksteftersyn på AMU. 

Taksteftersynet undersøger forholdet mellem omkostninger og indtægter for de uddannelsesinstitutioner, der udbyder AMU-kurserne. Eftersynet vedrører perioden 2016-2019. 

Taksteftersynet er lavet af Børne- og Undervisningsministeriet på baggrund af et kommissorium drøftet med arbejdsmarkedets parter. Taksteftersynet vil indgå i grundlaget for kommende trepartsdrøftelser om voksen- og efteruddannelse.

Hent hele taksteftersynet for AMU 2016-2019 (pdf).