Hop til indhold

Regeringen er sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Alternativet og Radikale Venstre blevet enige om at etablere en ny forsøgsordning med statslig finansiering af elevbetaling i forbindelse med højskoleophold for FGU-elever på erhvervsgrunduddannelsessporet (EGU).

“Højskoler er særligt velegnede til at modnes socialt og fagligt, danne relationer og åbne nye perspektiver, fordi uddannelse, dannelse og socialt liv smelter sammen. Derfor er det oplagt at give denne her mulighed for at komme på højskole for EGU-eleverne,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

EGU-elever kan allerede i dag kombinere deres uddannelse med et højskoleophold. For nogle unge kan højskoleophold som led i kombinationsforløb være relevant og bidrage til at opfylde kompetencemålene i fag som dansk, matematik og dansk som andetsprog. Det kan ligeledes styrke de sociale færdigheder, så uddannelsesplanens mål kan indfries.

Højskoleophold er dog forbundet med udgifter til egenbetaling, og en EGU-elevs mulighed for at komme på højskole kan derfor ende med at være et økonomisk spørgsmål.

Aftalepartierne er derfor enige om, at der fra 1. august 2021 til og med 2022 etableres en forsøgsordning, hvor FGU-institutioner kan få refusion fra staten for udgifter til elevbetaling i forbindelse med EGU-elevers højskoleophold inden for den afsatte økonomiske ramme. Forsøgsordningen understøtter dermed EGU-elevers mulighed for at komme på højskole som led i deres FGU-forløb.

Med ordningen afsættes der 1,25 millioner kroner i 2021 og 2,5 millioner kroner i 2022. 

Det er aftalekredsens intention, at ordningen skal gøres permanent. Erfaringerne fra forsøgsordningen skal danne grundlag for beslutningen om en eventuel permanentgørelse fra 2023.