Hop til indhold

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser ændres, så opgaver i fysik/kemi tages ud af optagelsesprøven, mens opgaverne i fagene dansk, engelsk og matematik fastholdes. Udgangspunktet for at bestå prøven justeres også, så bestå-kravet bliver 60 point til de treårige uddannelser og 45 point til hf. Modsat normalt, hvor udgangspunktet for at bestå prøven er, at der er opnået mindst 80 point til optagelse på de treårige uddannelser og 60 point til optagelse på hf. Samtidig nedsættes prøvens varighed fra fire til tre timer.

Det er den politiske følgegruppe for COVID-19 på børne- og undervisningsområdet blevet enige om. Ændringen af optagelsesprøven skal ses i lyset af, at elever i 9. klasse og i 10. klasse heller ikke skal aflægge prøve i fysik/kemi i år pga. situationen med COVID-19.

Optagelsesprøverne forventes i år afholdt hhv. 28. april, 18. juni, 28. juni og 3. august.