Hop til indhold

Dette års udviklingspulje fokuserer på en række indsatsområder, der understøtter udviklingen inden for tre treårige strategiske pejlemærker, som kulturministeren har udpeget for udviklingsmidlerne til folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Seks indsatsområder for udviklingspuljen i 2021

De seks indsatsområder er:

  • Drivkraft i stærke og bæredygtige lokalsamfund
  • Fremme fri og lige adgang til viden
  • Udbygge data literacy og teknologiforståelse
  • Udvikle digitale services, platforme og formater
  • Litteraturen i nye former
  • Understøtte FN’s verdensmål

Årets indsatsområder åbner blandt anden op for PLC-projekter med fokus på elevmedbestemmelse i undervisningen og på skolen, elevers digitale kompetencer og teknologiske forståelse, og at gøre skøn- og faglitteratur mere nærværende.

Ingen egenfinansiering ved mindre projekter

Som noget nyt i år er kravet om egenfinansiering på minimum 40 procent af projektet fjernet for projekter under 100.000 kroner.

Formålet med ændringen er at imødekomme mindre institutioner med gode projektideer, der tidligere ikke har haft mulighed for at søge udviklingspuljen på grund af kravet om egenfinansiering.

Fakta om Udviklingspuljen

Fra 2021 har Kulturministeriet nedsat Strategisk Biblioteksudvalg, der består af medlemmer fra bibliotekssektoren. Udvalget indstiller strategiske pejlemærker og indsatsområder og beslutter, hvilke projekter, der skal støttes.

Det er første gang, at årets indsatsområder er udpeget inden for en række flerårige pejlemærker. Pejlemærkerne skal være med til at sikre kontinuitet fra år til år, når der udpeges nye indsatsområder som ramme om de årlige udviklingsmidler.