Hop til indhold

Det kræver samtale og samarbejde på tværs af sektoren, når vi skal se på, hvordan folkeskolen bedst kan udvikles. Det er tanken bag initiativet Sammen om Skolen, som de største aktører på folkeskoleområdet lancerer i en kronik i Berlingske fredag. Bag Sammen om skolen er regeringen, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, KL, Danske Skoleelever, Skole og Forældre, BUPL og Børne- og Kulturchefforeningen. 

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil udtaler:

”Det er en stor glæde, at folkeskolens parter for første gang i mange år står sammen. Vi skal stoppe den frugtesløse diskussion om for eller imod folkeskolereformen, og i stedet løse de udfordringer, der er i skolen - sammen. Det er den rigtige måde at gøre det på.”  

Hun har store forventninger til samarbejdet. 

”Der er ikke brug for en ny stor reform af folkeskolen, hvor alt bliver kastet op i luften. Der er brug for, at vi løser de problemer, der er, stille og roligt og grundigt – og i fællesskab. Folkeskolen har på én og samme tid brug for arbejdsro, og for at vi samarbejder om at få løst de problemer, der vitterligt er. Det er opgaven, som vi har sat os for at løse i fællesskab, og det er jeg både stolt og glad for, at alle parter rundt om folkeskolen kan se sig selv i. Alt for mange børn er ikke gode nok til at læse og regne, mange drenge er demotiverede og halter efter pigerne, og mange steder virker inklusionen ikke efter hensigten. De udfordringer har vi alle sammen et fælles ansvar for at løse,” siger hun.