Hop til indhold

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke længere at aflyse sociale og faglige arrangementer.

Det betyder, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner igen kan afholde fælles morgenmad, klassekomsammener, trivselsarrangementer samt kolonier, lejrture og studieture. 

Samtidig bliver det også muligt igen at afholde personalemøder, forældre-og skolebestyrelsesmøder, elevråd eller lignende, forældremøder, forældresamtaler og skole-hjem-samtaler. 

Afholdelsen af de forskellige typer af arrangementer og aktiviteter skal ske inden for nærmere definerede retningslinjer. De generelle retningslinjer på dagtilbuds-, grundskole- samt ungdoms- og voksenuddannelsesområderne er opdaterede herefter. 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer særligt for afviklingen af arrangementer over flere dage med overnatning, som for eksempel kolonier, lejrskoler og studieture. Se de særlige retningslinjer i Sundhedsstyrelsens ”Gode råd til forebyggelse af smitte ved sociale og faglige arrangementer på dagtilbuds-, skole-, uddannelses- og fritidsområdet”.