Hop til indhold

Regeringen har med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet aftalt, at den kommende model for minimumsnormeringer skal tage højde for børnenes oprykningstidspunkt til børnehave. Aftalen udmønter og supplerer aftalen om minimumsnormeringer indgået den 5. december 2020 af de samme partier.

Med den nye aftale bliver det en del af den kommende lovgivning om minimumsnormeringer, at børn, der starter i børnehave, før de er fyldt tre år, skal have en normering på 1 pædagogisk personale per 3 børn som et årligt gennemsnit i kommunen. Aftalen understøtter dermed, at det ikke er økonomi, men pædagogiske hensyn og hensynet til det enkelte barn, som styrer tidspunktet for oprykningen til børnehave. Lovgivningen forventes vedtaget senere på året.

"Jeg er glad for, at vi nu får hegnet ordentlig ind, at normeringen følger barnet, så det er de pædagogiske hensyn til det enkelte barn, som bestemmer, hvornår børn skal starte i børnehave. Det er barnets udvikling der skal være i fokus, ikke økonomiske hensyn," siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

"Nu gør vi det umuligt for kommunerne at spare på børnene ved at presse dem hurtigere fra vuggestue til børnehave, som vi har set en tendens til i mange år. Alt for mange børn er startet tidligere og tidligere i børnehave på trods af, at der er færre pædagoger der og og de andre børn er større. Nu giver vi børnene ro på og sikrer, at minimumsnormeringerne indeholder et krav om at man ikke længere kan spare penge på at presse børnene hurtigt videre," siger børne- og undervisningsordfører for SF, Jacob Mark.

"-Der kan være gode grunde til at rykke børn i børnehave sammen med deres venner, før de fylder tre år, hvis bare der er voksne nok. I Radikale Venstre har vi arbejdet for at få denne aftale, så alle børn får vuggestuenormering, indtil de er tre år, uden at det tager den pædagogiske frihed fra institutionerne," siger børne- og undervisningsordfører for Radikale Venstre, Lotte Rod.

"Der er i stadig stigende grad sket en udhuling af normeringerne i daginstitutionerne, fordi mange kommuner har fremrykket overgangen til børnehave uden at personaleressourcerne er fulgt med. Det har samtidig presset dagplejerne, at de største børn blev flyttet tidligere i børnehave. Med aftalen her fjerner vi kommunernes økonomiske incitament til at flytte børnene, før de fylder tre år. Det er en vigtig forbedring for både daginstitutionerne og den kommunale dagpleje," siger børne- og undervisningsordfører for Enhedslisten, Jakob Sølvhøj.

Alternativet står også bag aftalen.

De kommende lovbundne minimumsnormeringer vil gælde fra 2024 og kommer til at betyde, at der som minimum skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver som et årligt gennemsnit på kommuneniveau. I årene frem mod 2024 indfases de kommende minimumsnormeringer. I år er der udmøntet i alt 767,4 millioner kroner til pædagogisk personale i daginstitutioner.