Hop til indhold

Alle børn og unge skal have mulighed for en samtale, der skal afdække deres trivselsmæssige og faglige efterslæb. Og så skal der indføres en fritidsjobspolitik og civil værnepligt, og flere skal have mulighed for efterskole- og højskoleophold. Sådan lyder nogle af de 15 anbefalinger, som Ungdomspanelet videregiver til regeringen onsdag den 12. maj klokken 19.00 på Krogerup Højskole.

Ungdomspanelet blev nedsat af regeringen i marts 2021 og har haft frie rammer til at komme med bud på konkrete initiativer, som de mener kan rette op på den mistrivsel, som pandemien har skabt blandt nogle unge, og forbedre ungdomslivet generelt.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil roser panelet for hurtigt og innovativt arbejde:

”Nogle gange skal man give plads til at drømme stort for at finde de gode og kreative løsninger. Den mulighed har Ungdomspanelet grebet. Jeg vil gerne takke medlemmerne for en række interessante anbefalinger til, hvor vi skal sætte ind for at kickstarte ungdomslivet på den anden side af corona,” siger hun.

Rasmus Meyer, der er forstander på Krogerup Højskole, har ledet Ungdomspanelets arbejde med at udarbejde anbefalinger. Han udtaler: 

”Jeg håber, at regering og Folketing vil lade sig inspirere af anbefalingerne. Der er både konkrete her-og nu-løsninger og mere visionære bud på at forbedre ungdomslivet. Panelet skal have stor tak for hittepåsomheden, samarbejdsviljen og lydhørheden over for hinandens ideer.”

Se alle Ungdomspanelets anbefalinger (pdf)

Ungdomspanelet medlemmer

 • Rasmus Meyer, forstander på Krogerup Højskole: formand for Ungdomspanelet
 • Ester Vyff Petersen, formand Danske Skoleelever
 • Chris Preuss, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, tidligere formand for Venstres Ungdom
 • Christine Ravn Lund, næstforkvinde Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Frederik Vad, formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, styrelsen Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Cille Hald Egholm, formand for Konservative Studerende på Københavns Universitet
 • Troels Boldt Rømer, landsforperson Ungdommens Røde Kors
 • Ingrid Kjærgaard, forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
 • Ebbe Bertelsen, sekretariatsleder i Modstrøm - foreningen for unge på og omkring FGU
 • Kaja Nielsen, næstformand Erhvervsskolernes Elevorganisation
 • Nicolai Stockholm, direktør i Danske Gymnastik og Idrætsforeninger/Region Midt- og Vestsjælland
 • Ida Koch, cand.psych., tidligere rådgiver på DR-programmet "Tværs", bestyrelsesmedlem hos Børns Vilkår
 • Mathias Vinholt, ungdomsformand i Dansk El-forbund
 • Camilla Bøgelund, engagementsrådgiver i CISU – Civilsamfund i Udvikling og hovedbestyrelsesmedlem i KFUM/K
 • Oliver Asmund Bornemann, formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever