Hop til indhold

Atleter skal også i fremtiden kunne forene guldmedaljedrømme med et svendebrev. Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance således enige om at gøre den såkaldte Team Danmark-ordning på erhvervsuddannelserne permanent. 

Ordningen har hidtil været gennemført som et landsdækkende  forsøg, som udløber 31. december 2021. Med aftalen gøres ordningen permanent fra 1. januar 2022. Det sikrer, at elitesportsudøvere fortsat har mulighed for at gennemføre deres erhvervsuddannelse med lidt mere tid end de øvrige elever. Dermed er det mere realistisk at fastholde eleverne i deres erhvervsuddannelse trods et intensivt træningsprogram. 

Forsøgsordningen blev evalueret i maj 2020 (pdf). Evalueringen viser, at både atleter, skoler, virksomheder og specialforbund bakker op om ordningen, og at et flertal af atleterne er tilfredse. 

”Det skal være nemmere for elitesportsudøvere at tage en erhvervsuddannelse. Det kan være svært både at dyrke elitesport og få tid til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor er jeg glad for, at elitesportsudøvere på erhvervsuddannelserne nu får mulighed for at uddanne sig på mere realistiske vilkår,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. 

”Vi skal dyrke alle talenter i Danmark. Både de fagligt stærke elever, men også dem, der gør os alle stolte når de hiver guld hjem til Danmark til OL og EM, de musikalske talenter og de kreative hoveder. Og vi skal sikre, at de samtidig kan tage en uddannelse - også en erhvervsuddannelse. Derfor støtter Venstre en permanentgørelse af den Team Danmark-ordning på erhvervsuddannelserne som vi som Venstre-regering opstartede i forbindelse med OL i Rio i 2016 og som har givet flere unge plads til at dyrke både deres idrætstalent og deres lyst til at tage en håndværksuddannelse samtidig,” siger undervisningsordfører Ellen Trane Nørby (V).

”I Dansk Folkeparti er vi glade for, at vi med denne ordning ligestiller muligheden for at tage en gymnasial uddannelse med at tage en erhvervsuddannelse for elitesportsudøvere. Det er vigtigt, at vi skaber rammerne for, at man frit kan vælge den uddannelse man har evner og motivation for,” siger uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance står også bag aftalen.

Læs aftaleteksten (pdf)

Om Team Danmark på erhvervsuddannelserne

  • Grundforløbets første og anden del kan med ordningen hver især strækkes ud over en periode på op til 30 uger, men med et samlet timetal svarende til maksimalt den fastsatte normering pr. grundforløbsdel på 20 uger. Hovedforløbets skoledele kan udstrækkes med op til 50 procent, dog maksimalt svarende til den normerede uddannelsestid for uddannelsens hovedforløb.
  • Eleven vil kunne undervises i supplerende skolepraktik i stedet for i virksomheden i perioder med særlig meget sportsaktivitet, så de har mulighed for at planlægge et mere fleksibelt uddannelsesforløb.