Hop til indhold

Med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet har Dansk Skoleidræt i samarbejde med DGI og Danmarks Idrætsforbund udarbejdet program, materialer og aktiviteter, der kan anvendes til afholdelse af en dag for klassen med fokus på bevægelse og fællesskab.

Den 18. februar 2021 indgik et flertal i Folketinget en aftale (uvm.dk) om en række indsatser, der har til formål at håndtere de faglige og trivselsmæssige udfordringer, som coronapandemien har medført blandt elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Som led i aftalen er der afsat 1 millioner kroner til at udvikle materialer til brug for gennemførelse af en forårsmotionsdag i grundskolen. Materialerne er rettet mod alle klassetrin og ud over forslag til program kan man også finde inspiration til aktiviteter samt videoindslag med instruktører, så den enkelte skole kan tilrettelægge en forårsmotionsdag af op til en skoledags varighed. Dagen kan afholdes virtuelt, hvis de lokale forhold kræver det.

Læs mere om dagen og find materialer på ministeriets læringsportal emu.dk.