Hop til indhold

Børn i grundskolen kan allerede fra sidst i denne uge fylde skolegården og klasseværelserne på fuld tid. 

Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om yderligere genåbning. Der er enighed om, at genåbningen af samfundet skal ske gradvist og fleksibelt og at aftaleparterne noterer sig sundhedsmyndighedernes vurdering af, at det endnu er for tidligt at se de eventuelle smittemæssige konsekvenser af den seneste store genåbning per 21. april 2021.  

Konkret sker der følgende på Børne- og Undervisningsministeriet område fra den 6. maj:

  • Fuldt fremmøde for elever i 5.-8. klasse i grundskolen.
  • Fuldt fremmøde for afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser samt fuld fremmøde for elever på erhvervsuddannelserne. 
  • Der er ikke længere særlige restriktioner i Københavns By, Københavns Omegn samt Øst- og Nordsjælland.
  • Lempelserne sker ved overholdelse af øvrige gældende restriktioner og anbefalinger.

Af aftalen fremgår det desuden, at ikke-afgangselever i ungdoms og voksenuddannelser kan møde med 100 procent fysisk fremmøde per 21. maj 2021. 

Der vil frem til sommerferien være mulighed for, at skoler og institutioner kan benytte sig af omlagt undervisning. 

Børne- og Undervisningsministeriet vil snarest udstede de nødvendige bekendtgørelser for genåbningen.

Aftalen om yderligere genåbning kommer som opfølgning på Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark af 22. marts 2021.

Læs hele aftalen på justitsministeriets hjemmeside (jm.dk)

Se også de opdaterede retningslinjer på børne- og undervisningsområdet