Hop til indhold

I 2020 havde erhvervsskoler, AMU-centre, SOSU-skoler, almene gymnasier og HF, VUC’er og FGU’er et samlet overskud på de ordinære aktiviteter på 301,2 millioner kroner. Det er en væsentlig stigning i resultatet sammenlignet med 2019, hvor der var et underskud på 112,9 millioner kroner.

Årsrapporterne for efterskoler, frie fagskoler, fri- og privatskoler, kombinerede skoler og private gymnasier viser samlet set et overskud på de ordinære aktiviteter på 600,3 millioner kroner. Det er et stigning i indtjeningen i forhold til 2019, hvor overskuddet på de ordinære aktiviteter var 409,2 millioner kroner.

På grund af COVID-19-restriktionerne har institutionerne været fysisk nedlukket en stor del af 2020. Dette har bevirket, at der har været en del besparelser på driftsomkostninger eksklusiv løn, som har påvirket institutionernes og skolernes resultater positivt.

Derudover har erhvervsskoler, AMU-centre, SOSU-skoler, almene gymnasier og HF, VUC’er og FGU’er samlet fået udbetalt 281,4* millioner kroner i hjælpepakker, og efterskoler, frie fagskoler, fri- og privatskoler, kombinerede skoler og private gymnasier har fået udbetalt 292,3 millioner kroner i 2020.

De samlede sektorresultater dækker over udsving institutionerne imellem og på tværs af institutionsområder.

Se tabeller over ordinært årsresultat, årets resultat og overskudsgrad på henholdsvis erhvervsskoler, AMU-centre, SOSU-skoler, almene gymnasier og HF, VUC’er og FGU’er (pdf) og efterskoler, frie fagskoler, fri- og privatskoler, kombinerede skoler og private gymnasier (pdf).

*Tallet indeholder også hjælpepakker til private udbydere og University Colleges af AMU og eud, som er godkendt til aktivitet, men som ikke aflægger årsrapport til BUVM.