Hop til indhold

Formandskabet vurderer, at folkeskolen i dag står over for store opgaver, som er vanskelige at håndtere. Formandskabet peger blandt andet på, at vi beder folkeskolen om at sikre inklusion og social mobilitet for stort set alle elever. Formandskabet efterspørger en skarpere prioritering fra politisk side af, hvilke opgaver man forventer, at folkeskolen løser og – måske ligeså vigtigt – hvilke opgaver folkeskolen ikke skal løse.

Anbefalinger til folkeskolereformen

Formandskabet anbefaler, at børne- og undervisningsministeren holder fast i de gode elementer i folkeskolereformen som for eksempel åben skole og bevægelse. Samtidig anbefaler de, at man sænker forventningerne til en målbar effekt af elevernes læring. Endvidere påpeger formandskabet, at fortællingen om understøttende undervisning er gået tabt – begrebet er for diffust for at skolerne kan arbejde med det i den pædagogiske praksis. Det anbefales, at man afskaffer den understøttende undervisning, men bibeholder timer og ressourcer, som kan bruges til at løfte vigtige elementer fra reformen (for eksempel lektiehjælp og bevægelse) samt til de obligatoriske emner som for eksempel færdselslære og sundhed- og seksualundervisning samt familiekundskab.

Anbefalinger til at tiltrække flere studerende til professionshøjskolernes velfærdsuddannelser

I beretningen for 2021 argumenterer formandskabet for, at de almene gymnasier ikke i tilstrækkelig grad klæder deres elever på til også at søge mod professionshøjskolernes velfærdsuddannelser.

Formandskabet anbefaler derfor, at børne- og undervisningsministeren nedsætter en ungdomsuddannelseskommission, som blandt andet får til opgave at vurdere, hvorvidt den nuværende struktur på ungdomsuddannelserne sikrer, at unge har nemme og attraktive veje til professionsuddannelserne. Formandskabet anbefaler også, at børne- og undervisningsministeren opretter en forsøgsordning på gymnasierne med professionsrettede valgfag som pædagogik og sundhed samt et forsøg, hvor man integrerer valgfaget psykologi med pædagogik.

Beretningen indeholder også en række anbefalinger til, hvordan pædagogprofessionen samlet bør orientere sig mod at få uddannet, ansat og fastholdt langt flere mænd i dagtilbud.

Rådet for Børns Læring

Formandskabet for Rådet for Børns Læring skal hvert år afgive en beretning til børne- og undervisningsministeren. Beretningen skal indeholde anbefalinger til initiativer, der fremmer kvalitet i dagtilbud og folkeskole. Derudover kan formandskabet vælge at komme med anbefalinger til andre områder f.eks. ungdomsuddannelsesområdet, som der gøres i beretningen.