Hop til indhold

Når elever og lærere skal på lejrskolerejser med DSB, kan de fremover også frit hoppe på færgeruterne Grenaa-Anholt og Rudkøbing-Strynø.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har besluttet at optage de to færgeruter i bekendtgørelsen om fribefordring. Optaget af de to nye færgeruter sker i en prøveperiode på to år gældende fra den 1. januar 2021.

Bekendtgørelsen indeholder allerede en række øer, hvortil der ydes fribefordring med skibe og færger. Bekendtgørelsens regler omfatter for eksempel elleve øer - Læsø, Lyø/Avernakø, Ærø, Langeland, Fanø, Drejø/Skarø, Samsø, Tunø og Bornholm - der samlet udløser fribefordring på ni færgeruter.

De nærmere bestemmelser for ordningen fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1104 af 27. september 2017 (retsinformation.dk). Administrationen af ordningen varetages af DSB i henhold til denne bekendtgørelse.