Hop til indhold

For børne- og undervisningsområdet vil aftalen betyde følgende:

  • Krav om mundbind/visir ophæves på hele Børne- og Undervisningsministeriets område, men det vil fortsat være en ret for pædagogisk personale i dagtilbud og i grundskolen at bære visir.
  • På dagtilbudsområdet lempes en række anbefalinger om organisering, så det fx igen bliver muligt at samle børn på tværs af stuer/tilsvarende gruppeinddelinger samt at aflevere og hente børnene både indendørs og udendørs.
  • Restriktioner og anbefalinger for grundskoler, efterskoler mv. samt ungdoms- og voksenuddannelser fjernes, så det blandt andet igen bliver muligt at undervise på tværs af klasser eller klassetrin i grundskolen samt at blande klasser i ungdoms- og voksenuddannelser.
  • Anbefalinger om sociale og faglige arrangementer ophæves.
  • Anbefalinger om afstand i dagtilbud, grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser ophæves.
  • I dagtilbud mv., grundskoler, efterskoler mv. og ungdoms- og voksenuddannelser overgås til fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger for hygiejne, rengøring og udluftning mv., som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning COVID-19: Forebyggelse af smittespredning. 

Af hensyn til blandt andet den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen mv. forventes det, at en række af lempelserne først vil blive implementeret per 1. august 2021 på grundskoler og uddannelsesinstitutioner.

Derudover vil test vil blive udfaset på børne- og undervisningsområde i denne rækkefølge:

  • 1. august: Krav om test på ungdoms- og voksenuddannelser ophæves. Krav om test på efterskoler mv. overgår til en kraftig opfordring.
  • 1. oktober: Opfordring til test i grundskolen og på efterskoler mv. ophæves.
  • 1. september: Opfordring til test for ansatte i dagtilbud ophæves, idet der dog fortsat i relevant omfang vil gælde opfordring til test for ansatte, der ikke er vaccineret.

Test set-up på ungdoms- og voksenuddannelser fortsætter indtil 1. august, såfremt der er aktivitet på skoler og institutioner, hvorefter det afvikles. Det kommunale testspor opretholdes på grundskoler, ligesom efterskoler og frie fagskoler skal stille testkapacitet til rådighed indtil 1. oktober. Personale i dagtilbud kan fortsat benytte det statslige testcenter-setup suppleret med det kommunale testspor. 

På Justitsministeriets hjemmeside kan den samlede aftale findes (justitsministeriet.dk)

Læs retningslinjerne som er gældende fra den 14. juni 2021 (uvm.dk)

Læs spørgsmål og svar om COVID-19 på børne- og undervisningsområdet.