Hop til indhold
Gymnasier i tyndtbefolkede områder udfordres på elevgrundlaget

Gymnasier i tyndtbefolkede områder udfordres på elevgrundlaget

De fleste gymnasier i mindre byer har oplevet store fald i elevtallene i de seneste år. Det skyldes dels et fald i elevgrundlaget, fordi der er sket et nedgang i størrelsen af årgangene, men det kan også skyldes søgemønstrene. Nogle steder søger de unge fx ind mod de større byer i stedet for deres lokale gymnasier, og det kan bidrage til at udhule de små gymnasiers elevtal.

Download notat "Gymnasier i tyndtbefolkede områder udfordres på elevgrundlaget" (pdf)