Hop til indhold

Nedlukningerne af skoler, fritidstilbud og fritidsaktiviteter har været hård for mange børn, som normalt finder et dagligt frirum og fællesskab i skole, klub eller fritidstilbud.

Et bredt flertal i Folketinget har i dag fundet 41 millioner kroner til, at trivselsaktiviteter som eksempelvis sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åben skole-aktiviteter, ekskursioner eller lignende. Midlerne udmøntes til kommunerne, fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler.

Det vil være op til kommunerne selv at beslutte, hvordan de afsatte midler skal anvendes lokalt, herunder blandt andet prioriteringen mellem skoler, fritidstilbud mv. Fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler vil ligeledes selv beslutte, hvordan de tildelte midler anvendes lokalt. Midlerne vil kunne anvendes i resten af 2021.

I aftalen afsættes der også 7,5 millioner kroner til naturoplevelser, heldagsudflugter og fastholdelse i langvarige fællesskaber for udsatte børn og unge samt 5 millioner kroner til ferielejre for udsatte børn.

For nyligt afsatte et bredt flertal 295 millioner kroner til et fagligt løft og gav flere frihedsgrader i skoleåret 2021/2022.