Hop til indhold

På trods af COVID-19, hjemsendte elever og mange nedlukkede erhverv var 2020 bedre end forventet for elever, der skal have en læreplads. De seneste tal viser, at der i november 2020 er indgået 3.543 lærepladsaftaler. Det er 9 procent flere end i november 2019. Samtidig steg også antallet af elever, der er i gang med et hovedforløb - den afsluttende del af deres erhvervsuddannelse. 

”Det er gode nyheder, at der bliver skabt så mange nye lærepladser. Det betyder, at de initiativer, der er aftalt med arbejdsmarkedets parter, virker efter hensigten. Både arbejdsgivere og arbejdstagere har med de seneste aftaler taget et stort ansvar. Når det er sagt, har COVID-19 og de seneste nedlukninger af mange erhverv skabt udfordringer, også for eleverne på erhvervsuddannelserne. Det har vi fortsat stort fokus på, så vi sikrer, at vi ikke kommer til at stå og mangle kvalificeret arbejdskraft, når samfundet åbner igen”, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2020 to ambitiøse trepartsaftaler, der skal sikre flere lærepladser. I trepartsaftalen fra maj blev der indgået aftale om en løntilskudsordning, hvor virksomhederne kunne få dækket en stor del af omkostningerne ved at have lærlinge. 

I den seneste aftale fra november 2020 blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at prioritere 500 millioner kroner årligt til lærepladsområdet. Aftalen betyder, at erhvervsskolerne skal tage et større ansvar for at finde lærepladser til de elever, som ikke selv finder en læreplads. Samtidigt aftalte regeringen og arbejdsmarkedets parter en målsætning om, at 80 procent af eleverne skal have en lærepladsaftale ved afslutningen af grundforløbet.