Hop til indhold

Skolerne skal have mest muligt fleksibilitet til at planlægge og gennemføre årets nationale test og tage højde for eventuelle corona-foranstaltninger i foråret. Testene skal først gennemføres, når eleverne er fysisk tilbage på skolerne, hvilket i år giver behov for øget fleksibilitet i forhold til den periode, testene kan gennemføres i.

Børne- og undervisningsministeren og den politiske følgegruppe, bestående af Folketingets partier og flere løsgængere, er blevet enige om at udvide den periode, hvor testene kan tages. I år kan skoler derfor gennemføre nationale test på skolerne i hele perioden fra den 1. marts til og med den 11. juni.

I februar 2020 blev folkeskoleforligskredsen enig om sammen at skabe et nyt og bedre nationalt evaluerings- og bedømmelsessystem. Regeringen forventer at indkalde forligskredsen til forhandlinger herom i foråret 2021.

Forligskredsen blev også enige om, at der skulle laves mindre forbedringer af det eksisterende testsystem i 2020, så testene bliver mere sikre på elevniveau. Arbejdet med forbedringerne af de nuværende nationale test forløber planmæssigt. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil informere skoler og kommuner om ændringerne i testsystemet og de opdaterede vejledningsmaterialer i 2021, før testperioden går i gang.

Om testperioden

  • I skoleåret 2020/2021 skulle skolerne egentlig have taget de obligatoriske nationale test i perioden fra den 1. marts til og med den 30. april. Elever, der var forhindret i at gennemføre test i denne periode, skulle have taget erstatningstest i perioden fra den 21. maj til og med den 7. juni.
  • Perioden forlænges nu, så skolerne i år frit kan gennemføre nationale test i hele perioden fra den 1. marts til og med den 11. juni.