Hop til indhold

Regeringen har, i lyset af den nuværende smittesituation og på baggrund af anbefalinger fra indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighedernes, besluttet at forlænge restriktioner og anbefalinger på børne- og undervisningsområdet til og med den 7. februar.

Børne- og undervisningsministeren udtaler i den forbindelse: 

”Det er et langt og sejt træk, vi skal igennem denne vinter for at få begrænset smitten. Men med vaccinen er der lys for enden af tunnelen. Mit budskab – både til dem, der er ramt at nedlukningen, og til dem, der fortsat møder på arbejde – er: Vi ved, at I knokler derude og gør alt, hvad I kan, for at give børn, elever og kursister den bedst mulige hverdag og undervisning. Jeg vil gerne understrege, at vi naturligvis ikke har helt de samme forventninger til pædagogiske aktiviteter og undervisningen, som der ville være i en normal situation. Og til de børn og unge, der er ramt af nedlukningen: Jeg ved, at det er kedeligt at sidde derhjemme og modtage undervisning uden jeres klassekammerater. Men brug de virtuelle muligheder for at være sammen og ræk ud til en voksen eller jeres lærer, hvis I ikke trives,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil. 

Gældende tiltag:

  • Dagtilbud mv. holdes fortsat åbne, men organiseres i mindre, faste grupper, hvor det er muligt. Forældre opfordres dog fortsat til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis det er muligt. Det gælder for eksempel forældre, der er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra. 
  • Elever i grundskolen er fortsat hjemsendte, og de skal fortsat have nødundervisning. SFO og klubtilbud er fortsat lukkede. Der vil fortsat være mulighed for nødpasning – for eksempel for elever i 0.-4. klasse, hvis det er nødvendigt for, at deres forældrene kan passe deres arbejde.
  • Elever, kursister og deltagere på ungdoms- og voksenuddannelser er fortsat hjemsendte, og de skal fortsat have nødundervisning. Det gælder også for elever på FGU og elever i ASF-klasser i gymnasiet. 
  • Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri og privatskoler samt elever og kursister på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser skal fortsat have nødundervisning hjemmefra.
  • Sårbare elever og kursister herunder specialskoler og STU samt uddannelser med særlig samfundsmæssig betydning, herunder certifikatkurser, er i udgangspunktet fortsat undtaget fra hjemsendelse. 
  • Folkeskolens prøver, gymnasiale prøver, (stx, htx, hhx, hf, hf-enkeltfag, GSK og gymnasiale fag på eux) og prøver i avu, fvu, FGU samt visse prøver på erhvervsuddannelserne er fortsat aflyst frem til den 31. januar. Eleverne vil fortsat få en prøvekarakter – denne blot i form af en årskarakter, der ophøjes til prøvekarakter. Der er endnu ikke taget stilling til sommerens prøver. 
  • Den centrale aflysning af prøver gælder ikke afsluttende prøver på eud (fx svendeprøver) mv. samt prøver og certifikatkurser på AMU. Det vil fortsat være en vurdering på den enkelte erhvervsskole og AMU-center, om prøverne kan afholdes.

COVID-19-hotline 

Børne- og Undervisningsministeriet har siden marts 2020 haft en corona-hotline, hvor man kan ringe ind for at få svar på spørgsmål om regler og retningslinjer i forbindelse med COVID-19. 

Hotlinen kan kontaktes på telefon 7080 6707. Sundhedsfaglige spørgsmål kan rettes til den fælles myndighedshotline på telefon: 7020 0233. 

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer derudover løbende spørgsmål og svar om COVID-19 på ministeriets område.