Hop til indhold

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne er enige om at hjælpe efterskoler, frie fagskoler og øvrige skoler med kostafdelinger til at komme igennem den aktuelle fase af nedlukninger. Tiltagene er i vid udstrækning en videreførelse af de hjælpepakker, der blev aftalt i 2020.

Aftalen medfører, at forældre- og deltagerbetaling på efterskoler og andre kostskoler reduceres. Derudover er aftalt en pulje til at hjælpe skoler, som oplever elevudmeldelser i nedlukningsperioden.

”Regeringen står vagt om et stærkt uddannelsessystem, mens vi bekæmper pandemien. Med hjælpepakken folder vi igen et sikkerhedsnet ud under institutioner og forældre. Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget bakker op om dette, og at forældre, hvis børn er sendt hjem fra efterskoler, kan se frem til noget luft i budgettet,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

"Både under nedlukningerne sidste forår og nu igen har Venstre kæmpet for efterskolerne, for covid19 skal ikke få bugt med den stærke uddannelses-, dannelses- og kulturinstitution som vores efterskoler og højskoler er. Derfor er jeg rigtigt glad for, at vi med dagens aftale kan sikre både skolernes økonomi, og at forældrene til de ca. 30.000 efterskoleelever, som lige nu er hjemsendt, selvfølgelig ikke skal betale for de uger, hvor de unge ikke kan være på skolerne,” siger Ellen Trane Nørby, børne- og undervisningsordfører for Venstre.

”I Dansk Folkeparti er vi tilfredse med, at vi i bred enighed med aftalen holder hånden under efterskolerne, så længe en nedlukning er nødvendig. Samtidig håber vi, at der snarest kan findes en mulighed for, at eleverne på kostskoler kan vende tilbage til skolerne eventuelt med krav om test før fremmøde,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl, ordfører for Dansk Folkeparti.

”Radikale Venstre værdsætter den brede politiske aftale, der sikrer vores centrale institutioner, som børn, unge og familier prioriterer uanset coronatiderne. Det er en vigtig central tradition, at partierne sammen støtter de løsninger, der skal til,” sige Marianne Jelved, skoleordfører for Radikale Venstre.

”Nu kommer der endnu engang hjælpepakke ud til en række skoleformer, som er vigtige for Danmark, men som er presset af den nye nedlukning. SF været optaget af at sikre, at der kommer hurtig hjælp ud til blandt andet efterskolerne, så de kan fortsætte arbejdet uden at skulle opkræve fuld elevbetaling fra elever, som ikke er der. Det lykkedes, og det er godt for både forældre, skoler og elever. Vi skal nemlig også have de mange gode skoler på den anden side af krisen,” siger Jacob Mark, børne- og undervisningsordfører for Socialistisk Folkeparti.

”Corona-nedlukningen sætter endnu engang efterskolerne og de øvrige skoler med kostafdelinger under et hårdt pres. Jeg er glad for, at vi med aftalen forhåbentlig kan forhindre, at elever må afbryde deres skoleophold af økonomiske årsager, og at vi kan holde hånden under skolernes økonomi,” siger Jakob Sølvhøj, børne- og undervisningsordfører for Enhedslisten.

”Det er vigtigt at give forældre til børn på efterskole ro i maven i forhold til deres børns efterskoleophold. Mange efterskoler og forældre er meget usikre på, hvordan de skal forholde sig på nuværende tidspunkt, hvor der er lukket, men der ikke er meldt ud om kompensation, og derfor er politisk handling også påkrævet. Derfor bakker Konservative op om at sikre en kompensation under nedlukningsperioden i begyndelsen af 2021. Fordi det er vigtigt, at forældre ikke melder deres børn ud af efterskoleopholdet, men i stedet kan sende deres børn tilbage til efterskolen, så snart det er muligt,” siger Mai Mercado, undervisningsordfører for Det Konservative Folkeparti.

Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne står også bag aftalen.

Læs hele aftaleteksten om forlængelsen af hjælpepakken (pdf)

Aftalens hovedpunkter

Hjælpepakken omfatter efterskoler, frie fagskoler, erhvervsskoler med kostafdeling, landbrugsskoler, almene og private gymnasier med kostafdeling samt fri- og privatskoler med kostafdeling.

  • Reduceret forældre- og deltagerbetaling. Staten giver skolerne et ekstra tilskud på 1.000 kroner per uge per elev, dog maksimalt 90 procent af den konkrete deltagerbetaling. Tilskuddet gælder fra 4. januar 2021 og frem til, at nedlukningsperioden ophører. Tilskuddet gør det muligt for skolerne at reducere forældre- og deltagerbetalingen.
  • Pulje til at hjælpe skoler, der oplever udmeldinger i nedlukningsperioden. Der afsættes en pulje på 10 millioner kroner, som kan søges af efterskoler og andre skoler med kostafdelinger, som oplever, at elever melder sig ud i løbet af nedlukningsperioden som følge af corona-situationen.
  • Reglen om mindste ugentlige elevbetaling på efterskoler og frie fagskoler suspenderes igen midlertidigt, gældende for kalenderåret 2021.