Hop til indhold

Fremover er det slut med risikofyldte låneformer hos landets selvejende uddannelsesinstitutioner.  De nye regler gælder fra 1. januar 2021, hvor en ny bekendtgørelse om optagelse af lån og finansiel risikostyring trådte i kraft.

De nye regler betyder, at institutioner fremadrettet kun kan indgå aftaler om låneformer, der fremgår på en positivliste, der offentliggøres i forbindelse med bekendtgørelsen. 
Det er blandt andet ikke længere muligt at indgå aftaler om renteswaps eller lån i andre valuta end danske kroner og euro. Samtidigt begrænses muligheden for at indgå aftaler om afdragsfrihed betydeligt.

”Alle skoler bør alene have fokus på at skabe god undervisning. Ikke på navigere i mange forskellige låneformer, hvoraf nogen indebærer en høj risiko. Derfor er jeg glad for, at der nu kommer ændrede regler på området.” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ud over den nye afgrænsning af tilladte låneformer, vil det fra 1. juli 2021 være påkrævet, at de omfattede institutioner skal have en bestyrelsesgodkendt strategi for finansiel risikostyring.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejder retningslinjer for strategien for finansiel risikostyring og spørgsmål/svar om de nye låneregler, der bliver offentliggjort på uvm.dk primo 2021. De omfattede institutioner er alle statsfinansierede selvejende gymnasier, erhvervsskoler, VUC’er og FGU-institutioner.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sætter samtidigt gang i et styrket tilsyn med institutionernes gældsætning.